Galdnieku mācību ekskursija – KTTT

Galdnieku mācību ekskursija

21. novembrī 1.kursa mēbeļu galdnieki un būvizstrādājumu galdnieki 5.a un 5.b grupas devās mācību ekskursijā, lai apmeklētu saimniecību Valtri, kura nodarbojas ar koksnes pārstrādi un galdniecību SIA Laimdotas.
Mācību ekskursijas mērķis bija – vispārizglītojošā mācību priekšmeta – Dabaszinības ( bioloģija) un profesionālā moduļa Kokrūpniecības nozares uzņēmuma pamatprocesi caurviju kompetenču pilnveide.
Audzēkņi iepazina mežu, meža izstrādi un koksnes pārstrādes procesus un kokizstrādājumu nozares uzņēmumu darba organizāciju.