ESF – KTTT

ESF

Skolas pedagogi laikā no 2009. gada septembra līdz 2012. gada jūnijam piedalījās arī

ESF projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”, vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001

1.posmā tika piešķirtas sekojošas pedagogu kvalitātes pakāpes:

• Mārtiņš Mednieks – 2. kvalitātes pakāpe
• Dzintars Frīdbergs – 2. kvalitātes pakāpe
• Dace Lodiņa – 2. kvalitātes pakāpe
• Vita Strautiņa – 2. kvalitātes pakāpe
• Anita Bērziņa – 2. kvalitātes pakāpe

3.posmā tika piešķirtas sekojošas pedagogu kvalitātes pakāpes:

• Inese Baumane – 2. kvalitātes pakāpe,
• Ivars Asnis – 3. kvalitātes pakāpe,
• Zanda Fonarčuka – 3. kvalitātes pakāpe,
• Dace Nelsone – 3. kvalitātes pakāpe,
• Astrīda Zeile – 3. kvalitātes pakāpe,
• Anda Rozenfelde – 3. kvalitātes pakāpe,
• Vita Strautiņa – 4. kvalitātes pakāpe.

4. posmā tika piešķirtas sekojošas pedagogu kvalitātes pakāpes:

• Dzintars Frīdbergs – 3. kvalitātes pakāpe, 
• Mārtiņš Mednieks- 3. kvalitātes pakāpe,
• Anita Bērziņa- 3. kvalitātes pakāpe,
• Dace Lodiņa- 3. kvalitātes pakāpe,
• Inese Kļaviņa- 3. kvalitātes pakāpe.

5. posmā tika piešķirtas sekojošas pedagogu kvalitātes pakāpes:

Andris Ābols -3. kvalitātes pakāpe , 
Ivars Asnis – 3. kvalitātes pakāpe, 
Guna Bergmane – 3. kvalitātes pakāpe, 
Dace Cine – 3. kvalitātes pakāpe, 
Lāse Juska – 3. kvalitātes pakāpe, 
Zane Lase – 3. kvalitātes pakāpe.
Līga Muceniece – 2. kvalitātes pakāpe, 
Agris Strazdiņš – 2. kvalitātes pakāpe.

6.posmā tika piešķirtas sekojošas pedagogu kvalitātes pakāpes:

Līga Prikule – 3. kvalitātes pakāpe,
Ēvalds Johansons – 3. kvalitātes pakāpe.