KPFI – KTTT

KPFI

KPFI_ELEKTRO

 „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana,iegādājoties jaunu, rūpnieciski ražotu elektromobili”

ID Nr. KPFI – 16/142

2014.gada 15. decembrī SIA “MOLLER AUTO LATVIJA ” pārstāvis Artūrs Kauliņš nogādāja elektroautomobili VW UP Kuldīgas Tehnikuma pagalmā, kur to sagaidīja Autotransporta nodaļas audzēkņi un skolotāji, kā arī tehnikuma direktores pienākumu izpildītāja Inese Kļaviņa.

  • 30.06.2014. parakstīts  līgums ar Vides un reģionālās attīstības ministriju , Vides investīcijufondu, Izglītības un zinātnes  ministriju un Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu
  • Noticis iepirkums “Elektroautomobiļa iegāde Profesionālās izglītības kompetences centra “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” vajadzībām” (identifikācijas Nr.KTTT2014/10) 
  • Parakstīts līguma par elektromobiļa iegādi ar SIA “Moller Auto Latvia”
  • Paredzamā elektromobiļa piegāde – 2014.gada decembris.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība (KPFI  finansējums – 18500 Eiro (73.134092%)  IZM līdzfinansējums – 6796Eiro (26.865908%))