Audzēkņu memorands par vērtību un tikumu izkopšanu – KTTT

Audzēkņu memorands par vērtību un tikumu izkopšanu