Autoelektriķis JG – KTTT

Autoelektriķis JG

Kods 35b 52501

Izglītības programma – Autotransports – profesionālās vidējās izglītības programma pēc vidusskolas

Profesionālā kvalifikācija – autoelektriķis , 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis

Izglītības dokuments – diploms par profesionālo vidējo izglītību

Mācību ilgums – 1,5 gadi

Grants – audzēkņi saņem ESF stipendiju līdz 115.00 EUR (80,82 LVL) mēnesī

Licences Nr.: P-9187.

Autoelektriķis ir speciālists, kas

  • veic automobiļu elektroierīču, elektronisko vadības sistēmu, elektroinstalācijas pārbaudi, remontu vai nomaiņu,
  • aprīko automobiļus ar papildus elektroierīcēm vai elektroniskām sistēmām, ievērojot ražotāju rūpnīcu noteiktās remonta un tehnoloģiskās prasības.

Mācību priekšmeti :

  • automobiļu uzbūve, tehniskā apkope un remonts, rasēšana, elektrotehnikas un elektronikas pamati, automobiļa elektroiekārtas un elektriskās vadības sistēmas, elektronisko sistēmu ekspluatācija un diagnostika, diagnostikas iekārtas un tehniskie līdzekļi,
  • informāciju tehnoloģija un programmēšanas pamati,
  • darba aizsardzība, profesionālā svešvaloda, ekonomika un servisa darba organizācija, lietišķā matemātika, praktiskā fizika, profesionālā saskarsme.

Kvalifikācijas praksi audzēkņi strādā autoservisos, darbnīcās, diagnostikas centros Latvijā un citās Eiropas Savienības valstīs.

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta  mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un  izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” 2.kārtas projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības  programmu īstenošana garantijas jauniešiem ietvaros”.