Automehāniķis pēc pamatizglītības – KTTT

Automehāniķis pēc pamatizglītības

Izglītības programma – Autotransports

Profesionālā kvalifikācija – automehāniķis, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis

Izglītības dokuments – diploms par profesionālo vidējo izglītību

Mācību ilgums – 4 gadi

Grants – audzēkņi saņem stipendiju atbilstoši MK noteikumiem Nr.740 „Noteikumi par stipendijām”  

Automehāniķis veic automobiļa tehnisko apkopi, mezglu agregātu un aparātu nomaiņu, montāžu, diagnosticēšanu, regulēšanu un pārbaudi.

Mācību moduļi: latviešu valoda, literatūra, svešvalodas – angļu, vācu, matemātika, informātika, fizika, ekonomika, Latvijas un pasaules vēsture,  ķīmija, sports, sabiedrības un cilvēka drošība, sociālās un pilsoniskās prasmes, zaļās prasmes, automobiļu uzbūves pamati, rasēšanas pamati, demontāža un montāža, remonta pamati, virsbūves detaļu remonta pamati,  automobiļa tehniskā apkope un remonts, riepu maiņa un remonts, automobiļu šasijas remonts, virsbūves remonta pamati, automobiļu elektroiekārtu remonts, motoru remonts, automobiļu hidraulisko un pneimatisko sistēmu remonts, elektrisko sistēmu remonta pamati, tehniskā servisa organizācija, izvēles moduļi – klientu menedžments, metināšanas pamati, virsbūves stiklojuma remonts, autovadītāja apmācības programma.

Kvalifikācijas prakse.