Automehāniķis pēc pamatizglītības – KTTT

Automehāniķis pēc pamatizglītības

Kods 3352501

Radošais darbs automehāniķu nodalā.

Izglītības programma – Autotransports- profesionālā vidējā izglītība pēc pamatskolas

Profesionālā kvalifikācija – automehāniķis, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis

Izglītības dokuments – diploms par profesionālo vidējo izglītību

Mācību ilgums – 4 gadi

Grants – audzēkņi saņem valsts budžeta stipendiju atbilstoši valsts noteikumiem

Licences Nr.: P-9185.

Izglītības programma ir akreditēta: akreditācijas Nr. AP- 2801.

Automehāniķis:

  • veic automobiļa tehnisko apkopi, mezglu agregātu un aparātu nomaiņu, montāžu, diagnosticēšanu, regulēšanu un pārbaudi.

Mācību priekšmeti:

  • latviešu valoda, literatūra, svešvalodas – angļu, vācu-, matemātika, informātika, fizika, ekonomika, Latvijas un pasaules vēsture, politika un tiesības, vides zinības, ekoloģija;
  • iekšdedzes motori, elektrotehnika un automobiļu elektroiekārtas, automobiļu uzbūve, automobiļu remonts, rasēšana, materiālu mācība, automobiļu tehniskā apkope un diagnostika, lietišķā matemātika, sistēmas ar elektronisko vadību, profesionālā saskarsme, praktiskā ķīmija, darba aizsardzība,
  • sports.

Praktiskās mācības: atslēdznieku darbi un mērījumi, elektrotehnika un elektroiekārtas, šasijas agregāti, motori, elektroniskās sistēmas, virsbūves remonts.

Kvalifikācijas praksi audzēkņi strādā autoservisos, darbnīcās, diagnostikas centros Latvijā un citās Eiropas Savienības valstīs.

Sekmīgie un labākie audzēkņi:

  • specializējas VOLVO TRUCK apguvē,
  • apgūst skolas 75 % finansētos autovadītāja kursus,
  • piedalās starptautiskās praksēs vai projektos citās valstīs,
  • piedalās starptautiskajos profesionālajos konkursos.