Automehāniķis pēc pamatizglītības – KTTT

Automehāniķis pēc pamatizglītības

Izglītības programma – Autotransports

Profesionālā kvalifikācija – automehāniķis, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis, (4.LKI)

Izglītības dokuments – diploms par profesionālo vidējo izglītību

Mācību ilgums – 4 gadi

Grants – audzēkņi saņem stipendiju atbilstoši MK noteikumiem Nr.740 „Noteikumi par stipendijām”.  

Automehāniķis veic automobiļa tehnisko apkopi, mezglu agregātu un aparātu nomaiņu, montāžu, diagnosticēšanu, regulēšanu un pārbaudi.

Mācību moduļi: vispārējā vidējā izglītības mācību priekšmeti un profesionālās izglītības moduļi: rasēšana, demontāža un montāža, remonta pamata, automobiļu tehniskā apkope un remonts, virsbūves remonta pamati, riepu maiņa un remonts, automobiļu šasijas un elektroiekārtu remonts, motoru remonts,  automobiļu hidraulisko un pneimatisko sistēmu remonts, elektronisko sistēmu remonta pamati, tehniskā servisa organizācija, autovadītāja apmācības programma, metināšanas pamati, klientu menedžments,  virsbūves stiklojuma remonts, automehāniķa prakse.