Ēdināšanas pakalpojumu speciālists – KTT

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists

Kods 3381102

Izglītības programma – Ēdināšanas pakalpojumi – profesionālā vidējā izglītība pēc pamatskolas

Profesionālā kvalifikācija – ēdināšanas pakalpojumu speciālists, 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis

Izglītības dokuments – diploms par profesionālo vidējo izglītību;

Mācību ilgums – 4 gadi

Grants – audzēkņi saņem valsts budžeta  stipendiju atbilstoši valsts noteikumiem

Licences Nr.: P-9180.

Izglītības programma ir akreditēta: akreditācijas Nr. AP- 2804.

Uzņem arī personas ar dzirdes traucējumiem. 

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists var strādāt dažādu īpašuma veidu ēdināšanas uzņēmumos. Darbība saistīta ar profesionālo uzdevumu veikšanu restorānos, kafejnīcās, bāros. Ēdināšanas pakalpojumu speciālists spējīgs strādāt komandā, plānot un organizēt savu darbu un darba vietu, pašizglītoties, izvēlēties nepieciešamo informāciju, ievērot vides aizsardzības, darba drošības noteikumus, elektrodrošības noteikumus, ugunsdrošības noteikumus, sniegt nepieciešamo medicīnisko palīdzību.

Mācību priekšmeti: latviešu valoda, literatūra, svešvalodas – angļu, vācu, matemātika, informātika, fizika, ekonomika, Latvijas un pasaules vēsture, politika un tiesības, ēdienu gatavošanas tehnoloģija, konditorejas izstrādājumu tehnoloģija ,pārtikas produktu zinības, speciālā zīmēšana, uztura fizioloģija un sanitārija, kalkulācija, ēdināšanas uzņēmumu darba organizācija, ēdināšanas uzņēmumu aprīkojums, dzērienu sortiments, viesu apkalpošana, galda kultūra, ēdienu noformēšana, komercdarbība ēdināšanas uzņēmumos, darba aizsardzība, uzskaite, atskaite, profesionālā ētika, profesionālā krievu valoda, profesionālā franču valoda, profesionālā angļu valoda, sports.

Praktiskās mācības: ēdienu gatavošana, konditorejas izstrādājumu gatavošana, viesu apkalpošana.

Kvalifikācijas praksi audzēkņi strādā ēdināšanas uzņēmumos Latvijā un citās Eiropas Savienības valstīs.

Sekmīgie un labākie audzēkņi var:

  • specializēties vienā no papildus konditorijas vai viesmīļa profesijā,
  • piedalīties starptautiskajās praksēs vai projektos citās valstīs,
  • piedalīties starptautiskajos profesionālajos konkursos,
  • iegūt Latvijas Amatniecības kameras Zeļļa diplomu.