Ekotūrisma speciālists – KTTT

Ekotūrisma speciālists

 Izglītības programma– Tūrisma pakalpojumi- profesionālā izglītība pēc pamatskolas- 3. PKL (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis)

Profesionālā kvalifikācija– Ekotūrisma speciālists

Izglītības dokuments– diploms par profesionālo vidējo izglītību

Mācību ilgums– 4 gadi

Ekotūrisma speciālists

  • strādā valsts, pašvaldību un privātā sektora institūcijās un veic kvalificēta izpildītājā pienākumus ekotūrisma jomā, kas iekļauj dzīvās dabas, ģeoloģisko, ainavisko vai kultūrvēsturisko objektu apsaimniekošanu
  • piedalās ekotūrisma maršrutu plānošanā, izstrādē un iekārtošanā, ekotūrisma ekskursiju sagatavošanā un grupu vai individuālu apmeklētāju pavadīšanā
  • piedalās videi draudzīgo tehnoloģiju ieviešanā.

Mācību priekšmeti:

Tūrisma un ekotūrisma pamati, Eiropas tūrisma un ekotūrisma pamati, Latvijas tūrisma un ekotūrisma ģeogrāfija, ekotūrisma biznesa pamati, Ekotūrisma pamati un aktīvais tūrisms, biroja darba organizācija, tūrisma un ekotūrisma menedžments, lietišķā saskarsme, kartogrāfija, darba un vides aizsardzība, flora un fauna, ekotūrisma kultūrvide, maršrutu un objektu veidošana, izdzīvošana ekstremālos apstākļos, ekotūrisma produktu veidošana un prezentēšana

Praktiskās mācības:

  • tūrisma pakalpojumu veidošana
  • maršrutu un objektu veidošana
  • izdzīvošana ekstremālos apstākļos

Kvalifikācijas prakse