ERASMUS+ – KTTT

ERASMUS+

Erasmus+ KA1   projekts  Pieredze skolai   Nr.  2018-1-LV01-KA104-046832

       2018.gada 28.oktobrī pieredzes apmaiņā par pieaugušo izglītības jautājumiem uz Barcelos, Portugālē   devās  tehnikuma skolotāja Solvita Medniece. Pieredzes apmaiņas laikā tika iepazīta Portugāles izglītības sistēma ar uzsvaru uz pieaugušo izglītību, apmeklētas skolas, diskutāts ar psniedzējiem. 

Attēlā skolotāja S.Medniece pēc sertifikāta saņemšanas

Starptautiska pieredze nākotnes iespējām darba tirgū / International experience of the future opportunities in the labor market Nr.   2018 -1-LV01-KA116-046829

Projekta praksēs uz Portugāli, Zviedriju, Vāciju  Itāliju, Slovākiju jau devušies audzēkņi.

Plašāk par praksi Vācijā var lasīt šeit: https://www.facebook.com/erasmuspartner.eu/posts/424018921698068

Oktobrī notika pirmās projekta prakses:

14.10. – 10.11.2018. Igaunija, Vōru profesionālās izglītības centrs

28.10. – 24.11.2018. Portugāle, Barcelos, Mobility Friends

Starptautiska pieredze nākotnes iespējām darba tirgū / International experience of the future opportunities in the labor market Nr.   2018 -1-LV01-KA116-046829

TIEK IZSLUDINĀTA KANDIDĀTU PIETEIKŠANĀS

PIKC KULDĪGAS TEHNOLOĢIJU UN TŪRISMA TEHNIKUMS (KTTT)    piedāvā iespēju visu tehnikumā apgūstamo profesiju  audzēkņiem praktizēties Eiropas Savienības ERASMUS+  projekta    Starptautiska pieredze nākotnes iespējām darba tirgū(2018-1-LV01-KA116-046829 ) ietvaros 4  nedēļas ITĀLIJAS , IGAUNIJAS , LIELBRITĀNIJAS,  SOMIJAS, VĀCIJAS, PORTUGĀLES, SLOVĀKIJAS  un  ZVIEDRIJAS   uzņēmumos 2018./2019. mācību. gadā, sākot ar oktobra  mēnesi (saskaņā ar partnervalstu grafiku). Projekts apmaksā ceļa izdevumus, apdrošināšanu, uzturēšanās un naktsmītņu izdevumus. 

Kandidātiem pieteikties  laikā no  03.09.2018. līdz  14.09.2018. 

Sīkāka informācija atrodama  starptautiskās sadarbības stendā un pie projektu vadītājas

Kandidātu intervijas notiks 19.09.2018.no plkst. 15.00 Par precīzu laiku katru informēsim personīgi.

Eiropas Savienības  Erasmus + programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) „Personu mobilitāte profesionālās izglītības sektorā” projekta

Starptautiska pieredze nākotnes iespējām darba tirgū / International experience of the future opportunities in the labor market Nr.   2018 -1-LV01-KA116-046829

  1. Atlases kārtā apstiprinātie dalībnieki:
N.p.k.Vārds, uzvārdsValstsPlānotais prakses laiks
1.Markuss PaegleskalnsIgaunija15.10. – 10.11.2018.
2.Rūdis Zvaigznītis Igaunija15.10. – 10.11.2018.
3.Ričards Daniels Asars Igaunija15.10. – 10.11.2018.
4.Aivis Padrevics Igaunija15.10. – 10.11.2018.
5.  Aija Cine MeržvinskaPortugāle28.10. – 24.11.2018.
6.Ralfs Ankevics Portugāle28.10. – 24.11.2018.
7.Raivo Ankevics Portugāle28.10. – 24.11.2018.
8.Nora Ziemele Portugāle28.10. – 24.11.2018.
9.Anna Elīza Sedliņa Portugāle28.10. – 24.11.2018.
10.Simona KopštāleItālija21.03. – 18.04.2019.
11.Signe NarnickaItālija21.03. – 18.04.2019.
12.Dāvids KudrjavcevsItālija21.03. – 18.04.2019.
13.Ričards RudziksItālija21.03. – 18.04.2019.
14.Aiga TetereItālija21.03. – 18.04.2019.

Notiek pirmās projekta prakses: 14.10. – 10.11.2018. Igaunija, Vōru profesionālās izglītības centrs

28.10. – 24.11.2018. Portugāle, Barcelos, Mobility Friends

Erasmus+  projekts ” No stažēšanās  līdz Eiropas kompetencēm “

 Nr   2017-1-LV01-KA104-035369 

Projekta dalībnieces divas pieaugušo izglītības skolotājas projekta ietvaros piedalījās pieredzes apmaiņā Dānijas profesionālās izglītības centrā CELF, Nikobingā (Iveta Roga) un pieaugušo izglītotāju kursos Itālijā, Boloņā( Liene Peniķe ). 

  1. Īss ieskats L.Peniķes iespaidos:

Kursu mērķis bija parādīt  iespējas kā iemācīt audzēknim mācību vielu caur viņam interesantāku veidu, piemēram, dažāda veida spēles. Šīs aktivitātes veicina ne tikai veiksmīgāku un patīkamāku mācīšanās procesu, bet attīsta arī komunikāciju tiem audzēkņiem, kas ir intravertāki. Tāpat šo neparasto paņēmienu ir iespējams pielietot ne tikai konkrētas mācību vielas iemācīšanai, bet arī dažādu sabiedrības problēmu apspriešanai un izskaidrošanai. Un pats galvenais, metode palīdz analizēt, kurš risinājums varētu būt optimāli labākais, jo bieži vien šīs iespējas ir daudz un izvēlēties 

Katras mācību dienas rītā sadalījāmies pa grupām un kopīgi uzrakstījām tādu kā iepriekšējās dienas analīzi. Metode trenē atmiņu un palīdz atcerēties detaļa

Viena no man saistošākajām aktivitātēm bija sajūtu izklāstīšana caur kādu no attēlā redzamajām kartītēm, kur ir dažāda veida attēli redzami. Jāizvēlas viena un jāsasaista ar savām iekšējām sajūtām.

Spēle, kas veicina pozitīvas un labas attiecības kolektīvā – zirneklis. Katrs dalībnieks dodas pie kāda sava grupas biedra un izsaka komplimentu, izveidojot tādu kā zirnekļa tīkla efektu.

Pirmajā mācību dienā bija uzdevums īsi formulēt, ko no šī mācību projekta katrs no mums vēlas sasniegt. Tad katras dienas beigās bija jābabīda savs vārds tik tuvu šim mērķim cik sajūtas to liek.

Spele ļauj audzēknim izprast sabiedrībā esošās problēmas, kā piemēram, rasisms, sabiedrībā nepieņemtie indivīdi utt.

Projektā izskaņā ieguvām sertifikātu par mācību pilnīgu apguvi. Kā arī ieguvām jaunus starpvalstu draugus.

2. CELF – Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster ir daļa  Dānijas nacionālās izglītības sistēmas, kas veic profesionālo apmācību atbilstoši saskaņā ar valsts tiesību aktiem. Visi studenti ir iesaistīti Dānijas duālajā mācību sistēmā, kurā mācības daļēji tiek veikta pie CELF, daļēji kā prakses attiecīgajā nozarē.
CELF ir filiāles vairākās pilsētās : og Nykøbing Falsteras (galvenā mītne), Maribo un Nakskov. CELF ir reģionāla tehniskās un komerciālās vidējās un profesionālās izglītības un apmācības (PIA) sniedzējs, tas atrodas salu Moen, Lolland un Falsteras dienvidu daļā Zealand.
Mūsu vēlmei sadarboties ar šīs skolas pedagogiem bija vairāki iemesli :
1. Lieliskā mūsu tehnikuma autotransporta nodaļas 3. kursa audzēkņa un tehnikuma skolotāju pieredze prakses laikā Leonardo da Vinci TOI projektā”HansaECVET”.
2. Skolas projektu nodaļas vadītāja sniegtā informācija par skolu un tās darbu pieaugušo apmācībā.

Skolotājas Ivetas Rogas pieredze:

2018.gada maijā Erasmus+ projekta “No stažēšanās līdz Eiropas kompetencēm”  ietvaros bija iespēja piecas dienas stažēties Dānijas mācību iestādē CELF (Centre of Vocational Education Falster), kas atrodas Dānijas reģionā Lollandē – Falsterā.

            Mācību iestāde atrodas trīs dažādās Lollandes – Falsteras pilsētās: galvenais centrs atrodas Nīkopingā Falsterā un filiāles Maribo un Nakskovā.

            Mācību iestāde piedāvā gan tradicionālo arodapmācību 3 līdz 3,5 gadu garumā tādās programmās kā auto mehānika, metālapstrāde, būvgaldniecība, pakalpojumi, pārtikas ražošana, u.c., gan pieaugušo apmācību dažāda ilguma kursos. Tā kā reģionam cauri tiek būvēta transporta maģistrāle, kas savienos Skandināviju ar kaimiņos esošo Vāciju un pārējām “vecās” Eiropas valstīm, īpaša uzmanība tiek pievērsta autotransporta darbinieku un loģistikas speciālistu sagatavošanai.

            Mācību iestādē kopā (arodizglītība un pieaugušo kursi) mācās  ap 6000 studentu.

            Stažēšanās laikā tika prezentēta Dānijas izglītības sistēma, bija iespējas apmeklēt visus trīs mācību centrus un iepazīties ar mācību telpām, to tehnisko aprīkojumu un mācību programmām, tikties ar skolas darbiniekiem, pasniedzējiem un studentiem, uzdot jautājumus par sev interesējošām tēmām un saņemt izsmeļošas atbildes uz tiem.

            Tika sarūpēta iespēja iepazīties ar reģiona ievērojamākajām vietām un tūristu atpūtas iespējām, kas nav raksturīgas Latvijai – vasaras māju ciematiem Baltijas jūras krastā.

Erasmus+ KA1 audzēkņu un skolotāju mobilitāšu projekts   Pareizās prasmes nākotnes darba tirgum/ The right skills for the future labor market(Nr. 2017-1-LV01-KA116-035312)

Projekta dalībnieki – 35 audzēkņi un 4 skolotāji , ir guvuši jaunu profesionālu pieredzi, prasmes un zināšanas. Kā arī izpratni par dažādu kultūru
atšķirībām, uzlabojuši savas svešvalodu zināšanas. Projekta dalībnieki kļuvuši pašapzinīgāki, viņi ir ieguvuši jaunu pieredzi arī saskarsmē un komunikācijā. Par šiem jautājumiem viņi stāstīja projekta valorizācijas konferencē pārējiem skolas audzēkņiem,izvērtējot starptautiskās prakses plusus un mīnusus. Šajā pasākumā guvām pilnīgu priekšstatu par projekta rezultātiem. Šādā veidā mēs informējām arī pārējos skolas audzēkņus par pievilcīgo iespēju daļu prakses strādāt modernos uzņēmumos citās ES valstīs un gūt starptautisku pieredzi, kas turpmāk var noderēt kā pamats savai paša uzņēmejdarbībai.

Arī 4 skolotāji projektā apgūto prezentēja kolēģiem tehnikuma pedagogu sanāksmēs, kad sīki iepazīstināja ar visu atšķirīgo, moderno, interesanto, ar ko viņiem bija iespēja iepazīties pieredzes apmaiņas brauciena laikā Somijas modernākajā profesionālās izglītības centrā, Dānijas, Somijas, Zviedrijas un Igaunijas profesionālās izglītības skolās . Tas ir ļāvis pilnveidot arī citu mūsu skolas skolotāju zināšanas un prasmes. Šāda pozitīva pieredze rosina arī citus skolotājus pielietot inovatīvas darba metodes, padarīt savu darbu atraktīvāku un interesantāku. Tehnikums ir atkal ieguvis jaunu pieredzi caur savu audzēkņu un skolotāju prasmēm un zināšanām, ko turpmāk varēsim izmantot darba pilnveidošanā. Audzēkņi ir daudz zinošāki, atvētrtāki un komunikablāki. 
Arī partnerorganizācijas ir guvušas jaunu pieredzi – gan sadarbībā ar mūsu skolu, gan prakšu procesa organizācijā. Šī pieredze ļaus arī viņām pilnveidot un attīstīt savu turpmāko starptautisko darbību.
Projekts ir devis iespēju sadarbībai starp uzņēmumiem Itālijā, Portugālē, Vācijā, Zviedrijā, Slovākijā, Apvienotajā Karalistē un skolām Dānijā, Somijā, Igaunijā un Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu. Tehnikumam šī ir ļoti nozīmīga sadarbība, jo audzēkņiem bija iespēja strādāt starptautiskā komandā, izmantot skolā apgūtās zināšanas un saprast, ka apgūtais ir pielietojams kā pamats turpmākai profesionālai attīstībai. Prakse projekta ietvaros ir viena no labākajām sadarbības formām starp skolu un uzņēmumiem visās nozarēs. Tā ļauj skolai precizēt audzēkņiem mācāmā apjomu un dziļumu un uzņēmumiem dod priekšstatu par profesionālās izglītības iespējām jauno profesionāļu sagatavošanā.
Projekta pieredze ir sniegusi lielisku pamatu Kurzemes reģiona attīstībai, jo dod iespēju uzlabot zināšanas, iegūt praktisku profesionālu pieredzi jauniešiem no Kurzemes, kuri turpmāk strādās šajā reģionā. Bez tam tā ir lieliska pieredze arī skolotājiem, kurus jaunieši iepazīstināja ar savu pieredzi un apgūtajiem jaunumiem projekta prakšu uzņēmumos, caur šo projektu tika paaugstināta skolas mācību darba kvalitāte, ienesot tajā jaunu informāciju un pieredzi. Gluži tāpat gan skolas, gan Kurzemes reģiona attīstību pozitīvi ietekmē skolas profesionālo priekšmetu skolotāju pieredzes apmaiņa mūsdienīgās, progresīvās un modernās skolās Somijā, Zviedrijā, Dānijā un Igaunijā. 
Projekts deva iespēju attīstīt un nostiprināt skolas sadarbību ar prakšu uzņēmumiem citās valstīs (Vācijā, Itālijā, Zviedrijā, Somijā, Apvienotajā Karalistē un Slovākijā). 
Turpmāk plānojam sadarbību ar šī projekta partneriem arī citu projektu ietvaros.

2017. gada 16.jūnijā   Valsts izglītības attīstības aģentūras Eiropas Savienības izglītības programmu departamenta direktore Ennata Kivriņa ir parakstījusi Kuldīgas tehnikuma  Erasmus+ KA1 audzēkņu un skolotāju mobilitāšu projekta  Pareizās prasmes nākotnes darba tirgum/ The right skills for the future labor market (Nr. 2017-1-LV01-KA116-035312) līgumu.

 Projektā apstiprinātas 35 jauniešu mobilitātes – 4-5 nedēļu prakse Igaunijā, Portugālē,  Vācijā, Dānijā,  Slovākijā, Lielbritānijā, Itālijā, Somijā  un Zviedrijā. Kā arī 4 skolotāju pieredzes apmaiņa  1 nedēļu Igaunijā, Dānijā, Zviedrijā un Somijā.

Uz praksi  Viru, Igaunijā devusies pirmā projekta grupa: Janeks Rumbergs,  Gatis Smilgainis, Sandis Laumanis un Mārtiņš Raģelis , kā arī skolotājs Renārs Sakne. Pirmajā prakses dienā audzēkņi un skolotājs iepazinās ar Viru skolu (Võrumaa Kutsehariduskeskus) http://www.vkhk.ee/ineng/, tās mācību korpusiem,  tehnoloģiju centru un kokapstrādes kompetenču centru (TSENTER). Tika pārrunāts prakses darbu plāns.

Attēlos jaunieši kopā ar Viru skolas direktoru Tanel Linnus ,  projektu vadītāju Siret Lillemäe un skolotāju Renāru Sakni, kā arī skolas apskates ainas.

Erasmus +  projektā  Inovatīvas kompetences – labākais ieguldījums reģionu attīstībā 

Nr  2016-1-LV01-KA102-022605

Projektā apstiprinātas 32 audzēkņu mobilitātes – 4 nedēļu prakse Vācijā, Slovākijā, Lielbritānijā, Itālijā, Portugālē Somijā  un Zviedrijā,

kā arī 3 skolotāju mācības/ pieredzes apmaiņa Spānijā, Slovēnijā un Dānijā.

No 10.01.2017. līdz  09.02.2017. 4 topošie automahāniķi praktizējās  Lidkopingas ģimnāzijas autoservisā, Zviedrijā. Prakses laikā jaunieši strādāja servisā, remontējot automašīnas Lidkopingas iedzīvotājiem, brauca ekskursijās uz Volvo muzeju Gēteborgā, apskatīja autoizstādi, sportoja, skatījas sporta pasākumus, apskatīja Lidkopingas pilsētiņu, spēlēja boulingu.  Attēlos foto no prakses laika Zviedrijā.

No 02.11.2016. līdz 30.11.2016. Spoleto apkārtnē, Itālijā praksi lauku tūrisma uzņēmumā veica  4 ēdināšanas servisa topošie speciālisti Ance Aizupe, Diāna Miloša, Daniels Milts un Edijs Sprieslis. Attēlos  prakse itāļu ēdienu gatavošanā un ekskursijas brīvajā laikā.

Laikā no 12.10.2016.līdz  11.11.2016 praksi Brēmenē, Vācijā strādāja 2 automehāniķu audzēkņi – Niks Gruntiņš un Alvis Cvetkovs un 2 topošie mēbeļu galdnieki – Edmunds Beks un Kristaps Kronbergs. Attēlos audzēkņu grupa ceļojuma laikā un Brēmenē.

No 19.03.2017. līdz 16.04.2017.  Šverīnē, Vācijā praksi strādāja topošie mēbeļu galdnieki Ēriks Podkalns, Pauls polnijs, Ansis Umbraška un Dāvis Saļikovskis.

No 14.05.2017. līdz 10.06.2017. Portsmutā, Lielbritānijā praksi strādāja topošie SPA meistari Valdis rasmanis, Samanta Sāre, Zane Priedolte un Simona Šternberga.

No 24.05.2017. līdz 20.06.2017.  Tatranska Štrba, Slovākijā praksi strādāja topošie ēdināšanas speciālisti Kristers Ābele un Jānis Reinholds.

No 24.05.2017. līdz 20.06.2017. Barcelos, Portugālē praksi strādāja topošās tūrisma speciālistes Anete Jankovska, Paula Krista Knupke, Dana Korņejeva, Līga iesalniece un Elīza Anna Tumpele.

Attēlos mirkļi no jauniešu  prakses un brīvā laika.

2016.gada 9.novembrī Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA) Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumam  svinīgi tika pasniegta Erasmus+profesionālās izglītības un mācību mobilitātes (PIA) hartu.

Profesionālās izglītības un mācību mobilitātes hartu var saņemt organizācijas, kas iepriekš pierādījušas spēju organizēt kvalitatīvu profesionālās izglītības un mācību mobilitāti audzēkņiem un personālam, nodrošinājušas mobilitātes projektu efektīvu un drošu finanšu vadību, kā arī izveidojušas skaidru un pamatotu institūcijas internacionalizācijas stratēģiju.

Hartu piešķir uz visu Erasmus+ programmas laiku – līdz 2020. gadam.

 Starptautiska profesionālā pieredze – vārti uz labklājību

2015-1-LV01-KA102-013165

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

Projektā apstiprinātas 30 audzēkņu mobilitātes – 4 nedēļu prakse Vācijā, Slovākijā, Lielbritānijā, Itālijā, Somijā  un Zviedrijā, kā arī 3 skolotāju mācības/ pieredzes apmaiņa Somijā, Lietuvā un Vācijā.

Projekta dalībnieku otrā plūsma jau atgriezusies no praksēm   Itālijā, Lielbritānijā, Slovākijā, Somijā un Zviedrijā.

2016.gada 18. maijā Tehnikumā notika  projekta valorizācijas seminārs, kurā kurā 30 tehnikuma audzēkņi, kuri bija praksē ārzemēs, iepazīstināja 1. un 2. kursa audzēkņus ar prakses vietām, veiktajiem darbiem un sadzīves apstākļiem, kā arī atbildēja uz interesentu jautājumiem.

Foto no valorizācijas semināra

Foto no Projekta dalībnieku pieredzes praksē

Projekta dalībnieki Emīls Karlevics, Dāvis  Vilks un  Artūrs Sidorovs   kopā ar skolotājām Daci Cini un Veroniku Berling pie Zviedrijas karaļa vasaras rezidences Lacko Lidkopingā, Zviedrijā. Puiši Lidkopingā strādāja  automehāniķu praksi 4 nedēļas un Kuldīgā atgriezās 16.aprīlī. 

 Uzsākta projekta īstenošana, nokomplektēta pirmā dalībnieku plūsma, kas devās uz Brēmeni, Vācijā, lai strādātu 4 nedēļu praksi. 
3. autotransporta kursa audzēkņi (Filips Pallo, Oskars Vārna, Mareks Vakermanis) un 2015.gada tehnikuma absolvents Kalvis Celms strādāja autoservisa uzņēmumos, bet 3.kursa mēbeļu galdnieku specialitātes audzēkņi Dairis Baumanis un Matīss Puķīte strādāja nekustamo īpašumu apsaimniekošanas uzņēmumā.
Jaunieši uz prakses vietu devās 6.novembrī, atgriezās skolā 7. decembrī. Pirmajā prakses nedēļā minēto audzēkņu grupu pavadīja tehnikuma skolotāja Lāse Juska.

Ceļš uz modernām kompetencēm caur starptautisku pieredzi

Nr 2014-1-LV01-KA102-000228  

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

2015.gada 8. septembrī projekta dalībnieki valorizācijas seminārā prezentēja savas prakses rezultātus tehnikuma  2. un 3. kursu audzēkņiem, kas ir potenciālie nākošā gada Erasmus+ projekta dalībnieki. Jaunieši stāstīja par savu ceļu uz projekta praksi citā valstī, kā pieteicās, izgāja atlasi, sagatavošanu un  devās skolotāju pavadībā uz prakses vietām Itālijā, Vācijā, Čehijā  un Slovākijā. Tika stāstīts par profesionālajiem ieguvumiem un arī par dzīvesskolu – par sadzīves organizēšanu svešā valstī, par  dažādiem interesantiem piedzīvojumiem un pārsteigumiem, ko piedzīvojuši. Visi atzina, ka projekta prakse ir bijusi pamācoša, ļāvusi saprast, ka arī mūsu jaunieši var sekmīgi strādāt un iekļauties citas valsts uzņēmuma darbībā. Ar pateicību tika uzsvērta darba kolēģu draudzīgā un  labvēlīgā attieksme pret praktikantiem. Projekta dalībnieki atbildēja uz daudziem klausītāju jautājumiem, sniedza interviju reģionālā laikraksta Kurzemnieks žurnālistei.

 Projekta ietvaros notikušas plānotās  27 audzēkņu mobilitātes, 35 dienu garumā.
 6 topošie automehāniķi strādāja Osteoholc-Scharmbeck un Brēmenes, Vācija, autoservisos.
 4 Ēdināšanas servisa nodaļas audzēknes praktizējās Slovākijā, Augsto Tatru viesnīcā “RYSY”.
3 topošie galdnieki bija praksē Čehijas pilsētā Znojomovo, kā arī 2 kokapstrādes nodaļas audzēkņi strādāja Brēmenes, Vācija, kokizstrādājumu izgatavošanas uzņēmumā.
 3 ēdināšanas servisa un 1 tūrisma nodaļas audzēknes strādāja un mācījās Itālijas pilsētas Spoleto apkārtnē lauku tūrisma un ekoproduktu ražošanas saimniecībā “Frattoria Patrice”.
 8 ēdināšanas un restorāna servisa audzēkņi praktizējās dažādos Rimini, Itālija, pilsētas restorānos.
Bez tam notikušas arī 3 skolotāju mobilitāte uz Somiju. Mūsu skolotāji – Ivars Asnis (autotransports) , Iveta Roga (loģistika) un Dace Šēna (restorāna pakalpojumi) viesojās 1 nedēļu Juvaskilas koledžā. Tur viņi apguva somu kolēģu pieredzi mācību procesa īstenošanā, apskatīja mācību bāzi, piedalījās somu studentu mācību nodarbībās.

Ceļš uz modernām kompetencēm caur starptautisku pieredzi

Nr 2014-1-LV01-KA102-000228  

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība

2015.gada 8. septembrī projekta dalībnieki valorizācijas seminārā prezentēja savas prakses rezultātus tehnikuma  2. un 3. kursu audzēkņiem, kas ir potenciālie nākošā gada Erasmus+ projekta dalībnieki. Jaunieši stāstīja par savu ceļu uz projekta praksi citā valstī, kā pieteicās, izgāja atlasi, sagatavošanu un  devās skolotāju pavadībā uz prakses vietām Itālijā, Vācijā, Čehijā  un Slovākijā. Tika stāstīts par profesionālajiem ieguvumiem un arī par dzīvesskolu – par sadzīves organizēšanu svešā valstī, par  dažādiem interesantiem piedzīvojumiem un pārsteigumiem, ko piedzīvojuši. Visi atzina, ka projekta prakse ir bijusi pamācoša, ļāvusi saprast, ka arī mūsu jaunieši var sekmīgi strādāt un iekļauties citas valsts uzņēmuma darbībā. Ar pateicību tika uzsvērta darba kolēģu draudzīgā un  labvēlīgā attieksme pret praktikantiem. Projekta dalībnieki atbildēja uz daudziem klausītāju jautājumiem, sniedza interviju reģionālā laikraksta Kurzemnieks žurnālistei.

 Projekta ietvaros notikušas plānotās  27 audzēkņu mobilitātes, 35 dienu garumā.
 6 topošie automehāniķi strādāja Osteoholc-Scharmbeck un Brēmenes, Vācija, autoservisos.
 4 Ēdināšanas servisa nodaļas audzēknes praktizējās Slovākijā, Augsto Tatru viesnīcā “RYSY”.
3 topošie galdnieki bija praksē Čehijas pilsētā Znojomovo, kā arī 2 kokapstrādes nodaļas audzēkņi strādāja Brēmenes, Vācija, kokizstrādājumu izgatavošanas uzņēmumā.
 3 ēdināšanas servisa un 1 tūrisma nodaļas audzēknes strādāja un mācījās Itālijas pilsētas Spoleto apkārtnē lauku tūrisma un ekoproduktu ražošanas saimniecībā “Frattoria Patrice”.
 8 ēdināšanas un restorāna servisa audzēkņi praktizējās dažādos Rimini, Itālija, pilsētas restorānos.
Bez tam notikušas arī 3 skolotāju mobilitāte uz Somiju. Mūsu skolotāji – Ivars Asnis (autotransports) , Iveta Roga (loģistika) un Dace Šēna (restorāna pakalpojumi) viesojās 1 nedēļu Juvaskilas koledžā. Tur viņi apguva somu kolēģu pieredzi mācību procesa īstenošanā, apskatīja mācību bāzi, piedalījās somu studentu mācību nodarbībās.

Attēlos mirkļi no praktikantu darba un  dzīves prakses vietās:

Attēlos mirkļi no praktikantu darba un  dzīves prakses vietās:

Projekta potenciālo dalībnieku saraksts uz 21.01.2015.

 
1. Roberts Liepa, Vācija, 01.03.- 05.04.2015. 
2. Guntis Valdmanis, Vācija, 01.03.- 05.04.2015. 
3. Inna Anaņjeva, Slovākija, 08.03.- 12.04.2015. 
4. Judīte Marta Gāliņa, Slovākija, 08.03.- 12.04.2015. 
5. Gatis Ķēde, Čehija, 20.03.- 24.04.2015. *
6. Timurs Koverzņevs ,Čehija, 20.03.- 24.04.2015. *
7. Gatis Abersons ,Čehija, 20.03.- 24.04.2015. *, ** 
8. Jana Dzintare ,Itālija, 20.03.- 24.04.2015. 
9. Kristīne Āboliņa, Itālija, 20.03.- 24.04.2015. 
10. Zane Linde, Itālija, 20.03.- 24.04.2015. 
11. Jana Seska, Itālija, 20.03.- 24.04.2015. 
12. Klāvs Grīniņš, Itālija, 01.06. – 06.07.2015. 
13. Roberts Pēkšens, Itālija, 01.06. – 06.07.2015. 
14. Lauris Kalašņikovs, Itālija, 01.06. – 06.07.2015. 
15. Santa Mineika, Itālija, 01.06. – 06.07.2015. 
16. Amanda Papava, Itālija, 01.06. – 06.07.2015. 
17. Krista Kauliņa, Itālija, 01.06. – 06.07.2015. 
18. Justīne Kleinberga-Kovaļa, Itālija, 01.06. – 06.07.2015. 
19. Kristīne Gengere, Itālija, 01.06. – 06.07.2015. 
20. Evelīna Freiberga, Slovākija, 02.06. – 08.07.2015. 
21. Kitija Vidopska, Slovākija, 02.06. – 08.07.2015. 
22. Roberts Emka, Vācija, 02.06. – 08.07.2015. 
23. Ivo Šveicars, Vācija, 02.06. – 08.07.2015. 
24. Kārlis Ābols, Vācija, 02.06. – 08.07.2015. 
25. Mārtiņš Kinds, Vācija, 02.06. – 08.07.2015. 
26. Herberts Briedis, Vācija, 02.06. – 08.07.2015. **
*prakses laiks tiks precizēts darba gaitā (iespējamas nelielas izmaiņas) 
**vēl nav galīgā apstiprinājuma dalībai praksē

Projekta dalībniekus aicinu uz tikšanos pirmdien, 26.janvārī,  pulksten 15.00 tehnikuma 6. auditorijā. Tiks sniegta informācija par gatavošanos mobilitātes braucieniem un nepieciešamajiem dokumentiem.

Tehnikuma Projektu vadītāja Lāse Juska

Visus, kuri pieteikušies dalībai Erasmus + programmas projektam „Ceļš uz modernām kompetencēm caur starptautisku pieredzi ”,

lūdzu ierasties uz interviju 9.auditorijā otrdien, 20.01.2015. 
Intervijas notiks pieteikumu iesniegšanas kārtībā no 15.00

Tehnikuma Projektu vadītāja Lāse Juska

VAI TU JAU PIETEICIES?

Piecas nedēļas prakse citā valstī – projekts “ Ceļš uz modernām kompetencēm caur starptautisku pieredzi”

Nr 2014-1-LV01-KA102-000228  

Kandidātu pieteikšanās : no 01.10.2014. līdz 19.12.2014. pie projektu vadītājas

Mēbeļu galdniekiem – Vācijā, Čehijā 
Automehāniķiem – Vācijā 
Ēdināšanas pakalpojumu speciālistiem – Itālijā, Slovākijā
Tūrisma pakalpojumu speciālistiem – Itālijā, Slovākijā.

Prasības kandidātiem:

• Jābūt sekmīgam visos mācību priekšmetos.
• Profesionālajos mācību priekšmetos sekmes „6” un augstākas.
• Jābūt vismaz vienas svešvalodas zināšanām sarunvalodas līmenī.
• Jābūt ieinteresētam savas profesijas apguvē.
• Kandidāts ir piedalījies profesiju konkursos vai prezentācijās.
• Kandidātam nav neattaisnotu stundu kavējumu, nav dokumentos norādīti disciplīnas pārkāpumi skolā, pilsētā, novadā, valstī.
• Kandidāts ir aiz labas gribas kalpojis skolai – mācību priekšmetu nedēļas, pasākumi, konkursi, dalība korī, deju kolektīvā, sporta sacensībās, darbs pašpārvaldē u.c.
• Dalībniekam redzamās vietās nav pīrsinga vai tetovējumu.
• Dalībnieks spēj uzņemties atbildību par savu rīcību jebkurā situācijā starptautiskā projektā, spēj pārstāvēt valsti, skolu, ģimeni sadarbības partneru valstī.
• Kandidāts ar 2015.gada 1.martu ir 18 gadus vecs.

Pieteikšanās:

Kandidāts piesakās, vai viņu piesaka, iesniedzot skolas projektu vadītājai līdz 2014.gada 19.decembrim pulksten 16oo, šādus dokumentus:
• Iesniegumu (formu var saņemt pie projektu vadītājas)
• Motivācijas vēstuli (latviešu un vienā svešvalodā) adresētu skolas direktorei
• Vecāku/aizbildņu (neatkarīgi no kandidāta vecuma) iesniegumu par audzēkņa vēlēšanos piedalīties starptautiskā projektā
• Kandidāta pases kopiju.

Pieteikumu izskatīšanas kārtība:

PIETEIKUMUS izskatīs komisija 2015.gada 15. janvārī un katru kandidātu 2 darbdienu laikā informēs par komisijas lēmumu un paredzamo intervijas laiku.
Komisijas sastāvā ietilpst skolas direktore, projektu vadītāja, direktora vietnieki mācību un audzināšanas darbā, svešvalodu skolotājs, grupas audzinātāji, nodaļas vadītājs/a.