ERASMUS+ KA 3 WellTo – KTTT

ERASMUS+ KA 3 WellTo

Present Stakeholders for Future Wellness Tourism Skills` Development (WellTo)

Nr 597861-EPP-1-2018-1-BG-EPPKA3-VET-JQ

Projekta mājaslapa http://www.wellto.eu/

2019.gada 16. janvārī notika projekta WellToo fokusgrupas sanāksme Sofijā, Bulgārija, kurā piedalījās Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projektu vadītāja Lāse Juska. Sanāksmes laikā tika prezentēti WELNESS un SPA centru speciālistu aptaujas  rezultāti, notika ekspertu no projekta dalībvalstīm diskusija par WELNESS un SPA centru administratoram nepieciešamajām profesionālajām zināšanām un prasmēm. Darbs turpināsies katras valsts darba grupām veidojot profesijas aprakstus. Nākošā projekta darba grupas sanāksme notiks martā, Ļubļanā, Slovēnijā.

Attēlā mirklis no fokusgrupas sanāksmes.

PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums (KTTT) uzsācis sadarbību jaunā starptautiskā projektā, kas palīdzēs tālāk attīstīt tehnikumā apgūstamo SPA programmu jaunā, starptautiskā līmenī.

Erasmus+ programma KA3 – Atbalsts politikas reformām: vienotas kvalifikācijas profesionālajā izglītībā

Present Stakeholders for Future Wellness Tourism Skills` Development (WellTo)

Nr 597861-EPP-1-2018-1-BG-EPPKA3-VET-JQ

Informācija par projektu
Vadošais partneris: Personāla mācību centrs ITPIO (Bulgārija)
Īstenošanas laiks 01.10.2018. – 31.10.2020
Kopējais projekta finansējums: 624 973eiro

 Projekta sadarbības partneri:

 • Valsts izglītības satura centrs (VISC) – Latvija
 • Latvijas Darba Devēju Konfederācija (LDDK) – Latvija
 • Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums (KTTT) – Latvija
 • Valsts profesionālās izglītības aģentūra (NAVET) – Bulgārija
 • Lauksaimniecības profesionālā vidusskola “Kliment Timiryazev” (ZPG) – Bulgārija
 • SIA Al Maks – Bulgārija
 • Valsts profesionālās izglītības institūts (CPI) – Slovēnija
 • Savinjskas-Šaleškas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (SSGZ) – Slovēnija
 • Velenje skolu centrs (SCV) – Slovēnija
 • Valsts profesionālās izglītības institūts (SIOV) – Slovākija
 • Viesnīcu un restorānu asociācija (ZHR) – Slovākija
 • Ludovita Vintera viesnīcu akadēmija (HALW) – Slovākija
 • Profesionālās izglītības federālais institūts (BIBB) – Vācija

Projekta kontaktpersona KTTT:

Lāse Juska

Tālr.: +371 25600528

e-pasts: lase.juska

Projekta mājaslapa atrodas:

https://docs.wixstatic.com/ugd/a0df74_48004835fb7244b49d843cd9a216bcf6.pdf

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir veicināt  tūrisma nozares personāla kapacitātes celšanu, izstrādājot  vienotu SPA administratora kvalifikāciju un  kvalitātes standartus, kā arī veicinot efektīvu sadarbību starp nozari un profesionālajām izglītības iestādēm.

Tūrisms un īpaši labsajūtas tūrisms (wellness tourism) var veicināt nodarbinātību, ekonomisko izaugsmi un attīstību lauku, perifērās vai mazāk attīstītajās teritorijās. Tomēr, lai nodrošinātu tūrisma pakalpojumu un produktu konkurētspēju plašajā tūrisma produktu klāstā Eiropas tirgū, ir jādomā par jauniem un kvalitatīviem piedāvājumiem. Projektā WellTo ir apvienojušies partneri no Bulgārijas, Latvijas, Slovākijas un Slovēnijas – valstīm, kas atbalsta tūrisma attīstību, un kuru ilgtermiņa stratēģijās ir iekļauts arī labsajūtas tūrisms. Neraugoties uz šo faktu, valstu profesionālās izglītības sistēmās pietrūkst elastīguma, piedāvājot jaunas kvalifikācijas tūrisma jomā.

Viesnīcu vadītāji un citi labsajūtas pakalpojumu sniedzēji ir izrādījuši interesi par jaunu kvalifikāciju, kuras ieguvēji spētu nodrošināt kvalitatīvāku labsajūtas pakalpojumu sniegšanu un darbu ar klientiem. Šiem speciālistiem būtu gan vienlīdz labi jāpārzina labsajūtas centru (wellness centre)piedāvātās procedūras un pakalpojumi, gan jāpiemīt labām komunikācijas prasmēm, konsultējot klientus pakalpojumu izvēlē. Darba pienākumi ietvertu arī labsajūtas centra ikdienas darba vadīšanu, kam, savukārt, nepieciešamas ļoti labas organizatoriskās prasmes.

WellTo projektā ir apvienojušies 13 partneri no 5 valstīm ar mērķi izveidot jaunu vienotu  kvalifikāciju tūrisma nozarē – labsajūtas centra administrators. Šī procesa kvalitāti nodrošinās projekta partneris no Vācijas – Federālais profesionālās izglītības institūts (BIBB).

Vienotas kvalifikācijas un programmas izstrāde, kurā piedalīsies valsts pārvaldes un darba devēju institūcijas, profesionālās izglītības iestādes un labsajūtas pakalpojumu sniedzēji, būs  balstīta uz labsajūtas tūrisma nozares vajadzībām projekta valstīs. Projekts ilgs 2 gadus un tā īstenošanas laikā tiks organizētas arī profesionālās izglītības audzēkņu mobilitātes, tādējādi nodrošinot programmas aprobāciju un veicinot jauniešu iesaistīšanos darba vidē balstītās mācībās. Kā vēl viens ļoti nozīmīgs projekta rezultāts būs Eiropas Labsajūtas Tūrisma prasmju tīkla izveide, kas apvienos labklājības tūrisma nozares kvalifikāciju izstrādē iesaistītās organizācijas.

Projekta partneri:

Starptautisko organizāciju personāla mācību centrs  (ITPIO), vadošais partneris, Bulgārija

Lauksaimniecības profesionālā vidusskola “Kliment Timiryazev” (ZPG), Bulgārija

SIA Al Maks, Bulgārija

Valsts profesionālās izglītības aģentūra (NAVET), Bulgārija

Valsts profesionālās izglītības institūts (CPI), Slovēnija

Savinjskas-Šaleškas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (SSGZ), Slovēnija

Velenje skolu centrs (SCV), Slovēnija

Valsts izglītības satura centrs (VISC), Latvija

Latvijas Darba Devēju Konfederācija (LDDK), Latvija

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums (KTTT), Latvija

Valsts profesionālās izglītības institūts (SIOV), Slovākija

Viesnīcu un restorānu asociācija (ZHR), Slovākija

Ludovita Vintera viesnīcu akadēmija (HALW), Slovākija

Federālais profesionālās izglītības institūts (BIBB), Vācija

Pirmā partneru sanāksme notika 2018.gada 9.-10.oktobrī Sofijā, Bulgārijā. PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu tajā pārstāvēja tehnikuma direktore Dace Cine un projektu vadītāja Lāse Juska.