ERASMUS+ KA2 SLEVET – KTTT

ERASMUS+ KA2 SLEVET

Vērtīgas atziņas gan skolotājiem, gan audzēkņiem

Profesionālās izglītības kompetences centra (PIKC) Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā finiša taisnē iegājis projekts Studentu virzīta vadības prasmju attīstības programma (SLEVET) profesionālajās izglītības iestādēs – Eiropas Savienības finansēts Erasmus+ KA2 projekts.

 Tas tiek īstenots partnerībā ar Lietuvas, Bulgārijas un Slovēnijas profesionālās izglītības iestādēm, kā arī ekspertu organizācijām Apvienotajā Karalistē un Bulgārijā.

Kad studenti apmāca studentus

SLEVET (Student-driven Leadership skills Development programme in VET schools) vadības programma ir inovatīva, uz jauniešiem centrēta programma, kur vadības un uzņēmējdarbības centrā ir lomu modelēšana un vienaudžu savstarpēja apmācība (peer-to-peer) skolas vidē.

SLEVET Vadības programma balstās uz kaskādes veida mācīšanās un ilgtspējības principiem. Programmas sākumā tiek apmācīta pirmā grupa – vecāko kursu studenti. Kad tie ir beiguši apmācību, viņi kļūst par mentoriem citām, jaunāko kursu, grupām. Savukārt skolotāji ir procesa koordinatori, kuri pārrauga apmācības procesu un atbalsta studentu gatavošanos nodarbībām un to vadīšanu.

SLEVET vadības prasmju programma ir balstīta uz mācīšanos darot (learning by doing), un tās mērķis ir sociālo un komunikācijas prasmju (soft skills) attīstīšana, jo šīm prasmēm ir aizvien lielāka nozīme cilvēka personīgajā un profesionālajā izaugsmē un veiksmīgai adaptācijai mūsdienu mainīgajos apstākļos. Lūk, dažas no šīm prasmēm – komunikācija, sadarbība, plānošana un organizēšana, problēmu risināšana, stresa noturība.

Piecu dienu mācības Birmingemā

Projekta ietvaros ir notikušas dažādas – gan klātienes, gan tiešsaistes – aktivitātes. Visaizraujošākās un neaizmirstamākās bija piecu dienu mācības Birmingemā 2019.gada jūnijā, kur piedalījās trīs tehnikuma studenti un trīs skolotāji. Pēc mācībām ar skolotāju atbalstu tika izstrādātas apmācības programmas, un 2019.gada decembrī apmācītie studenti, piesaistot savus vienaudžus, uzsāka jaunāko kursu studentu apmācību vispārizglītojošo mācību priekšmetu – matemātikas un angļu valodas – ietvaros. Nodarbības notika vienu reizi nedēļā, taču netika pilnībā realizētas, sākoties attālinātajam mācību procesam. Nesen tapis drukāts programmas apmācības ceļvedis, un jūnija beigās notika pasākums programmas popularizēšanai vietējā sabiedrībā. 

Lūk, ko secina projektā iesaistītā tehnikuma matemātikas skolotāja Gita Arājuma: “Šis projekts, manuprāt, bija ļoti veiksmīgs visām iesaistītajam pusēm, jo audzēkņi, kuri vadīja nodarbības, ļoti labi apguva vadīšanas un organizēšanas prasmes, kas labi noder jebkurā profesijā, kā arī bija spiesti dziļāk ieskatīties dažādās matemātikas tēmās. Tiem jauniešiem, kuri piedalījās nodarbībās, bija iespēja apgūt dažādas prasmes, it īpaši sadarbību ar vienaudžiem. Un šāds veids, kad zināšanas audzēknis nodod audzēknim, dažkārt darbojas labāk,  nekā, kad to dara skolotājs. Savukārt es ieguvu pieredzi, ko nozīmē sagatavot audzēkni vadīt stundu, kā arī daudz labu ideju, kuras turpmāk varēšu izmantot savās nodarbībās.”

Savukārt 4.kursa audzēkne, nodarbību vadītāja Zane Račkauska atzīst: “Šis projekts mums deva lielisku iespēju iejusties līdera lomā un ieraudzīt sevi citā gaismā. Projektā iepazinām jaunus cilvēkus un apguvām jaunas zināšanas un prasmes.”  

Komentārus sagatavos Aija Rutule.

Erasmus+ programmas KA2 (stratēģiskās partnerības)   projekts “Student-driven Leadership Skills Development Programme in VET Schools” (SLEVET) N°2018-1-LT01-KA202-046951-943854427,

2018.gada septembrī PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums (KTTT) uzsācis sadarbību jaunā starptautiskās sadarbības  projektā, kas palīdzēs  attīstīt jauniešu uzņēmējdarbības un komunikācijas prasmes.

SLEVET projekts paredz stiprināt galvenās  jauniešu uzņēmējdarbības  kompetences, rosināt jaunos speciālistus  apgūt saskarsmes un komunikācijas prasmes.  Tas dos iespēju

–  audzēkņiem labāk sagatavoties  iekļaušanai darba tirgū,

– skolotājiem  apgūt audzēkņu motivācijas prasmes,

– nodrošināt darba tirgu un ekonomiku kopumā, reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī ar kompetentu un konkurētspējīgu, labi izglītotu darbaspēku.

Projekta SLEVET  mērķis ir izstrādāt programmas, kas palīdzēs attīstīt jauno speciālistu vadības un uzņēmējdarbības prasmes, uzlabot  sabiedrības  attieksmi un priekšstatu par  profesionālās skolas audzēkņiem. SLEVET programmas elementi satur inovatīvus elementus:    apmācības ir piemērotas gan  skolotājiem,  koordinatoriem, gan audzēkņiem,    kam būs iespēja gūt pieredzi, kā rīkojas uzņēmumu vadītāji reālās situācijās.

Mūsu tehnikuma  uzdevumi projektā  ir:

– izveidot, izmantot un izplatīt studentu vadības prasmju attīstības programmu profesionālo  skolu izglītībā;

– veicināt pedagogu profesionālo SLEVET pieeju visās projekta valstīs un Eiropā;

Galvenās projekta  mērķa grupas ir audzēkņi un skolotāji  profesionālajās skolās.   Skolotāji kļūs par  koordinatoriem, bet audzēkņi  uzņemsies aktīvo lomu, kļūstot  par  treneriem un skolotājiem, lai viņu jaunākie skolasbiedri apgūtu šīs darbam ļoti noderīgās prasmes.

Projekta partneri:

  • Panevėžys vocational education and training centre (PPRC), Lietuva   – vadošais partneris
  • National Management School – Bulgārija
  • Bridging to the Future (BtF) – Lielbritānija
  • National Secondary School in Finance and Business (NSSFB) –  Bulgārija
  • PIKC Kuldigas Tehnoloģiju  un  tūrisma tehnikums –  Latvija
  • School Centre Velenje –  Slovēnija

29. un 30. novembrī Sofijā, Bulgārijā notika pirmā projekta sanāksme, kurā projekta partneri apsprieda turpmāko darba plānu, sadalīja pienākumus, vienojās par saziņas formām. Kuldīgas tehnikumu tajā pārstāvēja projektu vadītāja L. Juska un karjeras konsultante A. Rutule, kuras turpmāk strādās pie projekta īstenošanas.

Attēlos pirmās sanāksmes mirkļi