Izbraukuma metodiskais seminārs skolotājiem. – KTTT

Izbraukuma metodiskais seminārs skolotājiem.

Šīs vasaras pašā izskaņā, 29.augustā, tehnikuma skolotājas I.Baumane, Z.Šlegelmilha un E.Gīme piedalījās izbraukuma metodiskajā seminārā Piebalgā profesionālās izglītības iestāžu latviešu valodas un literatūras skolotājiem.

20. septembrī tehnikuma audzēkņi Rūdis Tukleris, Sandis Sproģis, Mārtiņš Vilnītis un Emīls Stebulis kopā ar skolotājiem Astrīdu Zeili un Ivaru Asni piedalījās Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) organizētajā pasākumā profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem par darba tiesību un darba aizsardzības jautājumiem, lai kvalitatīvāk sagatavotos – konkursam “PROFS’ 2018”.

LBAS darba tiesību un darba aizsardzības konsultanti tikās ar audzēkņiem, lai informētu topošos darba ņēmējus par aktuālo darba tiesību un darba aizsardzības jomā. Šo profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu konkursu par darba tiesībām, darba aizsardzību un sociālo dialogu organizē LBAS, un tas ar ESF projekta atbalstu notiks katru gadu līdz 2022. gadam.

LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns: “Ja jaunais darbinieks zinās sava darba tiesības, viņš vienmēr saņems to, ko nopelnījis, un strādās drošos un labos darba apstākļos. Viņš kopā ar kolēģiem izveidos arodbiedrību un ar darba devēju noslēgs koplīgumu, kas dos papildu sociālās garantijas likumos noteiktajam, un vienlaikus ar savu motivēto darbu un pozitīvo attieksmi vairos sava uzņēmuma konkurētspēju un iespējas nodrošināt augstāku dzīves standartu. Ja darbinieks zinās darba aizsardzības patiesības, tad viņš būs vesels un drošs, un zinās, kā palīdzēt saviem kolēģiem. Viss ir jauno darbinieku rokās – apgūsti, izproti un ej tālāk – uz priekšu savā karjerā!”

Materiālu sagatavoja skolotāja Zanda Šlegelmilha.