Manikīra un pedikīra speciālists JG – KTTT

Manikīra un pedikīra speciālists JG

Manikīra un pedikīra speciālists

Kods 35a 815031

Izglītības programma – Nagu kopšanas pakalpojumi – arodizglītība pēc vidusskolas Profesionālā kvalifikācija – manikīra un pedikīra speciālists, 2. profesionālās kvalifikācijas līmenis

Izglītības dokuments – profesionālās kvalifikācijas apliecība

Mācību ilgums – 1 gads

Grants – audzēkņi saņem ESF stipendiju līdz 115 EUR  mēnesī

Manikīra un pedikīra speciālists

  • veic manikīra un pedikīra procedūras,
  • pielieto manikīra un pedikīra tehnoloģijas,
  • pielieto profesionālo roku un kāju kopšanas kosmētiku,
  • ievēro epidemioloģiskās drošības prasības,
  • veido pozitīvas attiecības ar klientu un spēj strādāt komandā.

Mācību priekšmeti:

  • manikīra un pedikīra veidi un tehnikas, materiālmācība, higiēnas un epidemioloģijas pamati, roku un kāju masāža, nagu dizains, ādas un nagu anatomija, fizioloģija un slimības,
  • krāsu un stila mācība, saskarsmes psiholoģija, uzņēmējdarbības pamati, darba un vides aizsardzība,
  • pirmā un otrā profesionālā svešvaloda.

Praktiskās mācības: roku un kāju masāža, manikīra un pedikīra tehnikas, nagu dizains.

Kvalifikācijas praksi audzēkņi strādā uzņēmumos Latvijā un citās Eiropas Savienības valstīs.

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta  mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un  izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” 2.kārtas projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības  programmu īstenošana garantijas jauniešiem ietvaros”.