Mēbeļu dizaina speciālists – KTTT

Mēbeļu dizaina speciālists

Kods 3321405

Izglītības programma – Koka izstrādājumu dizains – profesionālā vidējā izglītība pēc pamatskolas

Profesionālā kvalifikācija – mēbeļu dizaina speciālists, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis

Izglītības dokuments – diploms par profesionālo vidējo izglītību

Mācību ilgums – 4 gadi

Grants – audzēkņi saņem valsts budžeta stipendiju atbilstoši valsts noteikumiem

Uzņem arī personas ar dzirdes traucējumiem. 

Mēbeļu dizaina speciālists

  • strādā mēbeļu ražošanas sagatavošanas jomā, konstruē un izstrādā vizuāli, tehnoloģiski, ergonomiski sakārtotus un pamatotus mēbeļu tehniskos projektus un to prototipus, piedalās jauno izstrādājumu ieviešanā ražošanā,
  • veic darbu pie komersanta, sadarbojoties ar pasūtītāju un dizaineri, izpilda mēbeļu projektēšanas, konstruēšanas un izgatavošanas funkcijas,
  • var būt pašnodarbināta persona, kas veic individuālo uzņēmējdarbību.
  • var būt persona, kas nodarbināta mēbeļu ražošanas uzņēmumos, arhitektu birojos vai interjera dizaina uzņēmumos.

Mācību priekšmeti :

  • latviešu valoda, literatūra, svešvaloda, matemātika, informātika, ķīmija, fizika, ekonomika, Latvijas un pasaules vēsture, psiholoģija;
  • kultūras un mākslas vēsture, dizaina un mēbeļu stila vēsture, darba un vides aizsardzība, krāsu mācība, gleznošana, zīmēšana, kompozīcija, tehniskā grafika, datorgrafika, mēbeļu izgatavošanas tehnoloģija, materiālmācība, mēbeļu konstruēšana, foto mācības pamati, dizaina teorija, arhitektūras un interjera pamati, ergonomika,
  • datorprojektēšana, kokapstrādes pamati, kokapstrādes darbgaldi, telpiskā maketēšana un modelēšana, mēbeļu dizains,
  • sports.

Praktiskās mācības: datorprojektēšana, kokapstrādes pamati, kokapstrādes darbgaldi, telpiskā maketēšana un modelēšana, mēbeļu dizains.

Kvalifikācijas praksi audzēkņi strādā galdniecības firmās, mēbeļu rūpnīcās Latvijā un citās Eiropas Savienības valstīs.

Sekmīgie un labākie audzēkņi var:

  • piedalīties starptautiskajās praksē vai projektos citās valstīs,
  • piedalīties starptautiskajos profesionālajos konkursos.