Mēbeļu dizaina speciālists pēc pamatizglītības – KTTT

Mēbeļu dizaina speciālists pēc pamatizglītības

Izglītības programma – Koka izstrādājumu dizains

Profesionālā kvalifikācija – mēbeļu dizaina speciālists, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis, (4.LKI)

Izglītības dokuments – diploms par profesionālo vidējo izglītību

Mācību ilgums – 4 gadi

Grants – audzēkņi saņem stipendiju atbilstoši MK noteikumiem Nr.740 „Noteikumi par stipendijām”  un tehnikuma “Stipendiju piešķiršanas nolikumam”

Mēbeļu dizaina speciālists 

  • strādā mēbeļu ražošanas sagatavošanas jomā, konstruē un izstrādā vizuāli, tehnoloģiski, ergonomiski sakārtotus un pamatotus mēbeļu tehniskos projektus un to prototipus, piedalās jauno izstrādājumu ieviešanā ražošanā,
  • veic darbu pie komersanta, sadarbojoties ar pasūtītāju un dizaineri, izpilda mēbeļu projektēšanas, konstruēšanas un izgatavošanas funkcijas,
  • var būt pašnodarbināta persona, kas veic individuālo uzņēmējdarbību.
  • var būt persona, kas nodarbināta mēbeļu ražošanas uzņēmumos, arhitektu birojos vai interjera dizaina uzņēmumos.

Mācību priekšmeti: vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeti un profesionālie mācību priekšmeti: kultūras un mākslas vēsture, dizaina un mēbeļu stila vēsture, darba un vides aizsardzība, krāsu mācība, gleznošana, zīmēšana, kompozīcija, tehniskā grafika, datorgrafika, mēbeļu izgatavošanas tehnoloģija, materiālmācība, mēbeļu konstruēšana, foto mācības pamati, dizaina teorija, arhitektūras un interjera pamati, ergonomika, datorprojektēšana, kokapstrādes pamati, kokapstrādes darbgaldi, telpiskā maketēšana un modelēšana, mēbeļu dizains, datorprojektēšana, kokapstrādes pamati, kokapstrādes darbgaldi, telpiskā maketēšana un modelēšana, mēbeļu dizains, mēbeļu dizaina speciālista prakse.