Mēbeļu galdnieks pēc pabeigtas pamatizglītības – KTTT

Mēbeļu galdnieks pēc pabeigtas pamatizglītības

Kods 3354304

Izglītības programma – Kokizstrādājumu izgatavošana – profesionālā vidējā izglītība pēc pamatskolas

Profesionālā kvalifikācija – mēbeļu galdnieks, 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis

Izglītības dokuments – diploms par profesionālo vidējo izglītību

Mācību ilgums – 4 gadi

Grants – audzēkņi saņem valsts budžeta stipendiju atbilstoši valsts noteikumiem

Licences Nr.: P-9179.

Izglītības programma ir akreditēta: akreditācijas Nr. AP- 2805.

Mēbeļu galdnieks

  • izgatavo, montē un uzstāda objektā dažāda veida un konstrukciju mēbeles, tai skaitā, masīvas koksnes un koka plātņu mēbeles, karkasa un mīkstās mēbeles,
  • veic mēbeļu remonta un atjaunošanas darbus.

 Mācību priekšmeti :

  • latviešu valoda, literatūra, pirmā un otrā svešvaloda, matemātika, informātika, fizika, ekonomika, Latvijas un pasaules vēsture, politika un tiesības,
  • sports,
  • kokapstrādes tehnoloģija, materiālmācība, mēbeļu konstruēšana un rasēšana, zīmēšana, kompozīcija, koksnes mākslinieciskā apdare, stilu vēsture, elektrotehnika, darba un vides aizsardzība, koksnes apdare un aizsardzība, datorizētās projektēšanas programmas apguve, programmvadības (CNC) kokapstrādes darbmašīnu operācijas, profesionālā terminoloģija svešvalodā, izstrādājumu kalkulācija, komercdarbības pamati, lietišķā saskarsme,

Praktiskās mācības: koka izstrādājumu konstrukcijas, CNC programmēšana, kokapstrādes tehnoloģija, materiālmācība, programmēto darbmašīnu (CNC)vadīšana un iestatīšana.

Kvalifikācijas praksi audzēkņi strādā galdniecības firmās, mēbeļu rūpnīcās Latvijā un citās Eiropas Savienības valstīs.

Sekmīgie un labākie audzēkņi var:

  • iegūt CNC operatora sertifikātu,
  • piedalīties starptautiskajās praksē vai projektos citās valstīs,
  • piedalīties starptautiskajos profesionālajos konkursos,
  • iegūt Latvijas Amatniecības kameras zeļļa diplomu.