Programmvadības kokapstrādes darbmašīnu operators – KTTT

Programmvadības kokapstrādes darbmašīnu operators

Kods 3354304

Izglītības programma – Kokizstrādājumu izgatavošana – profesionālā vidējā izglītība pēc pamatskolas

Profesionālā kvalifikācija – programmvadības kokapstrādes darbmašīnu operators, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis

Izglītības dokuments – diploms par profesionālo vidējo izglītību

Mācību ilgums – 4 gadi

Grants – audzēkņi saņem valsts budžeta un ESF stipendiju atbilstoši sekmju rezultātiem

Licences Nr.: P-9191.

Izglītības programma tiks akreditēta 2014. gada rudenī.

Uzņem arī personas ar dzirdes traucējumiem. 

Programmvadības kokapstrādes darbmašīnu operators veic koksnes un koksnes plātņu materiālu mehānisko apstrādi patstāvīgi vai komandā ar citiem nozares speciālistiem, izmantojot programmvadības kokapstrādes darbgaldus/ līnijas.

Mācību priekšmeti :

  • latviešu valoda, literatūra, pirmā un otrā svešvaloda, matemātika, informātika, fizika, ekonomika, Latvijas un pasaules vēsture, politika un tiesības,
  • programmēto darbgaldu (CNC) vadīšana un iestatīšana, CNC programmēšana, kokapstrādes tehnoloģija, materiālmācība, koka izstrādājumu konstrukcijas, rasēšana, AUTO CAD/ CAM, darba un vides aizsardzība, profesionālā terminoloģija svešvalodā, izstrādājumu kalkulācija, profesionālā saskarsme, elektrotehnika, mehatronikas pamati, komercdarbības pamati, lietvedības pamati, mēbeļu dizaina pamati,
  • sports.

Praktiskās mācības: koka izstrādājumu konstrukcijas, CNC programmēšana, kokapstrādes tehnoloģija, materiālmācība, programmēto darbgaldu (CNC) vadīšana un iestatīšana.

Kvalifikācijas praksi audzēkņi strādā galdniecības firmās, mēbeļu rūpnīcās Latvijā un citās Eiropas Savienības valstīs.

Sekmīgie un labākie audzēkņi:

  • piedalās starptautiskajās praksē vai projektos citās valstīs,
  • piedalās starptautiskajos profesionālajos konkursos.