Restorānu pakalpojumu speciālists – KTTT

Restorānu pakalpojumu speciālists

Kods 3381104

Izglītības programma – Restorānu pakalpojumi – profesionālā vidējā izglītība pēc pamatskolas

Profesionālā kvalifikācija – restorānu pakalpojumu speciālists, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis

Izglītības dokuments – diploms par profesionālo vidējo izglītību

Mācību ilgums – 4 gadi

Grants – audzēkņi saņem valsts budžeta un ESF stipendiju atbilstoši sekmju rezultātiem

Licence tiek kārtota.

Izglītības programma tiks akreditēta 2014. gada rudenī.

Restorānu pakalpojumu speciālists pārzina

  • restorāna darba organizāciju un viesu apkalpošanas standartus,
  • veic viesu apkalpošanas procesa plānošanu, koordinēšanu, pakalpojumu pārdošanu un restorāna darbības rezultātu analīzi kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanai,
  • ir atbildīgs par izpildītā darba rezultātu un pakalpojumu kvalitāti.

Mācību priekšmeti:

  • latviešu valoda, literatūra, pirmā un otrā svešvaloda, matemātika, informātika, fizika, ekonomika, Latvijas un pasaules vēsture, politika un tiesības,
  • ēdienu gatavošanas tehnoloģijas pamati, tirgzinību pamati, prečzinība, bāra darba organizācija, viesu apkalpošana, uzskaite- atskaite – kalkulācija, grāmatvedības pamati, restorāna darba organizācija, darba un vides aizsardzība, likumdošana nozarē, profesionālā angļu un krievu valoda, restorāna tehnoloģiskās iekārtas un inventārs, lietišķā saskarsme, uzņēmuma paškontroles sistēma, telpu dizains, dokumentu pārvaldība, uzņēmējdarbība nozarē, sports.

Praktiskās mācības:ēdienu gatavošana un konditoreja, restorāna darba organizācija, viesu apkalpošana; uzskaite, atskaite un kalkulācija.

Kvalifikācijas praksi audzēkņi strādā viesmīlības uzņēmumos Latvijā un citās Eiropas Savienības valstīs.

Sekmīgie un labākie audzēkņi var:

  • piedalīties starptautiskajās praksēs vai projektos citās valstīs,
  • piedalīties starptautiskajos profesionālajos konkursos,
  • iegūt Latvijas Amatniecības kameras Zeļļa diplomu.