SPA speciālists – KTTT

SPA speciālists

Kods 35b 81500

Izglītības programma– Skaistumkopšanas pakalpojumi- profesionālā vidējā izglītība pēc vidusskolas

Profesionālā kvalifikācija – SPA speciālists, 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis

Izglītības dokuments – diploms par profesionālo vidējo izglītību

Mācību ilgums – 1,5 gadi

Grants – audzēkņi saņem  stipendiju 

Licences Nr.: P-9197.

Izglītības programma ir akreditēta: akreditācijas Nr. AP- 2802.

SPA meistars ir skaistumkopšanas nozares speciālists, kurš iesaistās SPA procedūru sniegšanā, veicinot klienta labsajūtas uzlabošanu, noguruma novēršanu un atpūtu, kvalitatīvi izpildot SPA procedūras un izvēloties SPA procedūru veidus un grafiku.

Mācību priekšmeti:

  • SPA etiķete un ētikas pamati, lietvedība, saskarsmes psiholoģija, profesionālā angļu valoda, starptautiskās un nacionālās SPA koncepcijas, SPA procedūras, anatomijas un fizioloģijas pamati, sanitārija un higiēna, tirgzinības pamati, veselīga dzīvesveida un SPA uzturmācības pamati, kosmētikas un ekoproduktu lietošana, masāžas un pašmasāžas teorētiskie aspekti,
  • darba aizsardzība, viesmīlības pamati, SPA meistara darba vides izveidošana un dizains.

Praktiskās mācības: SPA procedūras, kosmētikas un ekoproduktu lietošana.

Kvalifikācijas praksi audzēkņi strādā uzņēmumos Latvijā un citās Eiropas Savienības valstīs.

Programma izstrādāta sadarbībā ar sadarbības partneriem Zviedrijā un Lietuvā. 

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta  mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un  izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” 2.kārtas projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības  programmu īstenošana garantijas jauniešiem ietvaros”.