Tūrisma pakalpojuma komercdarbinieks – KTTT

Tūrisma pakalpojuma komercdarbinieks

Kods 33 341 02

Kvalifikācija TŪRISMA PAKALPOJUMU KOMERCDARBINIEKS

Uzņemšana pārtraukta, šobrīd mācās audzēkņi 2., 3. un 4.kursā

Mācību ilgums 4 gadi
Mācību forma – klātiene
Iegūst pilnu vispārējo vidējo izglītību un 3. profesionālās kvalifikācijas līmeni profesijā.       

Audzēkņi saņem valsts stipendiju.

Izglītības programma akreditēta –akreditācijas lapas nr. AI 4611

Sekmīgie un labākie audzēkņi var:

  • Kārtot eksāmenu un iegūt starptautiskās AMADEUS programmas sertifikātu par skolas līdzekļiem
  • Kārtot eksāmenu un iegūt gida sertifikātu kuru 50% apmērā apmaksā skola.
  • Piedalīties starptautiskajās praksēs vai projektos citās valstīs.
  • Piedalīties starptautiskajos profesionālajos konkursos

 Teorijas un praktisko nodarbību stundās audzēkņi apgūst:

 Tūrisma pamatus

Grāmatvedības pamatus 

Finanšu analīzi 

3. svešvalodas

Tūrisma likumdošanu 

Biroja darba organizāciju 

Lietvedību

Iemaņas ar starptautisko globālās rezervācijas programmu – Amadeus

Iemaņas ar starptautisko viesnīcas pārvaldības programmu – Fidelio
 

PAPILDUS audzēkņi apgūst: 
Tūrisma grupu vadītāja iemaņas 
Gida prasmes