Aizvadīts seminārs ar viesu piedalīšanos no Dānijas – KTTT

Aizvadīts seminārs ar viesu piedalīšanos no Dānijas

VISC projekta Nr.8.5.3.”Pārtikas produktu ražotāju un ēdināšanas nozares pedagogu un prakšu vadītāju  seminārs” 2.- 3. novembrī, 2017′ tehnikumā 

Nykobingas(Falsten) profesionālās izglītības centra projektu departamenta direktors Svend Eric Jessen un Claus Brandt Kristensen no Dānijas pirmajā pieredzes apmaiņas vizītē mūsu tehnikumā, piedaloties Pārtikas produktu ražotāju seminārā.

Zinātņu profesors J. Zutis vada lekciju “Jaunākais gaļas ieguves un gaļas pārstrādes tehnoloģiskajās ķēdēs, progresīvās prakses un zinātnes atziņas pielietojamība, nodrošinot kaujamo dzīvnieku labturību, labu ražošanas un higiēnas praksi un produkcijas augstu kvalitāti”

Tehnikuma skolotāja Ausma Štāle vada praktikumu seminārā – cūkas galvas gatavošanas tehnoloģija

Tehnikuma skolotāja Anita Bērziņa praktikuma darbā
Tehnikuma gaļas pārstrādes izglītības programmas studenti palīdz praktikuma norisē.
Tehnikuma skolotāja Ilze Braslauska kopā ar prakšu vadītāju no SIA “Nabītes kempings” praktikuma darbā
 
Praktikuma dalībnieki – Prof. J.Zutis (1.rindā 4.persona no labās puses),LLU pētniece I.Gedrovica (1.rindā 3. persona no labās puses)pedagogi, prakšu vadītāji un Nykobingas profesionālā izglītības centra pedagogi Claus un Svend no Dānijas(1.persona priekšplānā un pēdējā rindā 6.persona no kreisās puses)semināra noslēgumā tehnikumā 3.novembrī.
Tehnikuma mācību restorāna pirmā prezentācija Pārtikas produktu un ēdināšanas nozares semināra dalībniekiem 2.novembrī
Tehnikumam nesen piešķirtā ES titula “Kulinārais mantojums, Kurzeme” pirmā publiskā prezentācija – Pārtikas produktu un ēdināšanas nozares semināra dalībniekiem 2.novembrī. Prezentē tehnikuma ēdināšanas& restorānu pakalpojumu nodaļas vad. Vita Strautiņa.