Pavārs – KTTT

Pavārs

Izglītības programma uzņem ar iegūtu pamatizglītību

Audzēkņi saņem stipendiju.

 Profesionālās izglītības programmas mērķis :

Izglītības procesa rezultātā sagatavot pavāru, kurš novērtē pārtikas produktu kvalitāti, veic to pirmapstrādi, gatavo un noformē ēdienus, atbild par sava darba kvalitāti vadības un kontroles nodrošināšanā; strādā ar ēdināšanas komersanta aprīkojumu ievērojot higiēnas un darba aizsardzības noteikumus un uzņemas atbildību par savu darba kvalitāti.

Mācību priekšmeti :

  • Latviešu valoda un svešvaloda, matemātika, informātika, ķīmija, sociālās zinības un kultūrizglītība – ekonomika, Latvijas un pasaules vēsture, literatūra
  • Profesionālie mācību priekšmeti – ēdienu gatavošanas tehnoloģija, konditorejas izstrādājumu tehnoloģija, prečzinība, higiēna un sanitārija, viesu apkalpošana, kalkulācija, uzskaite un atskaite, darba organizācija pārtikas uzņēmumos, ēdināšanas uzņēmumu aprīkojums, saskarsmes psiholoģija, profesionālās krievu, angļu, franču valodas, dokumentu pārvaldība, sabiedrības un cilvēka drošība.

Praktiskās mācības:

Ēdienu gatavošanas tehnoloģija, sports

Kvalifikācijas prakse