Pavārs pēc pamatizglītības – KTTT

Pavārs pēc pamatizglītības

Izglītības programma – Ēdināšanas pakalpojumi

Profesionālā kvalifikācija – pavārs, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis (4,LKI)

Izglītības dokuments – diploms par profesionālo vidējo izglītību

Mācību ilgums – 4 gadi

Grants – audzēkņi saņem stipendiju atbilstoši MK noteikumiem Nr.740 „Noteikumi par stipendijām”. 

Pavārs novērtē pārtikas produktu kvalitāti, veic to pirmapstrādi, gatavo un noformē ēdienus, atbild par sava darba kvalitāti vadības un kontroles nodrošināšanā; strādā ar ēdināšanas komersanta aprīkojumu ievērojot higiēnas un darba aizsardzības noteikumus un uzņemas atbildību par savu darba kvalitāti.

Mācību moduļi: vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeti un profesionālās izglītības moduļi: Ēdināšanas uzņēmuma darbības pamatprincipi, Paškontroles sistēma ēdināšanas uzņēmumā, Lietišķās saskarsmes pamatprincipi, Ražošanas darba organizācija, Pārtikas produktu un izejvielu pirmapstrāde, Produktu un gatavo izstrādājumu uzglabāšana, Tehnoloģiskās un uzskaites dokumentācijas izveide,  Profesionālā saziņa svešvalodās, Ēdienu gatavošanas pamatiemaņas un tehnoloģija, Ēdienkartes izveide, Klasiskās kulinārijas pamati, Latviešu nacionālā un mūsdienu virtuve, Bāra uzkodu gatavošana, Pavāra prakse.