Audzēkņi iepazīst Ķemeru NP – KTTT

Audzēkņi iepazīst Ķemeru NP

20.septembrī tehnikuma audzēkņi Rūdis Tukleris, Mārtiņš Vilnītis, Sandis Sproģis un Emīls Stebulis iepazina Ķemeru Nacionālo parku, lai piedalītos UNESCO LNK un uzņēmuma “Lielvārds” organizētajā konkursā “Darini kalendāru’ 2019”, kura tēma šogad bija “Cilvēks vidē”. Konkursa ietvaros organizatori aicināja bērnus un jauniešus darināt fotostāstus, kas veido izpratni par dabu un apkārtējo vidi, kā arī dabas bioloģisko daudzveidību. Sīkāka informācija par konkursu http://darini.lv/2018/

Materiālu sagatavoja UNESCO ASP koordinatore tehnikumā Zanda Šlegelmilha. Foto: tehnikuma direktore Dace Cine un skolotājs Ivars Asnis.