Konference “Kurzemes izlokšņu daudzveidība” – KTTT

Konference “Kurzemes izlokšņu daudzveidība”

8.oktobrī tehnikuma skolotājas Zanda Šlegelmilha, Agra Kalniņa un Inese Baumane piedalījās konferencē “Kurzemes izlokšņu daudzveidība” Alsungā, kuru organizēja biedrība “Etniskās kultūras centrs “Suiti””. Biedrības vadītāja Dace Martinova uzsvēra: “Vietējās kopienas valoda (izloksne) ir būtiska nemateriālās kultūras mantojuma daļa, kas veido kultūras piederības un identitātes apziņu. Mūsdienu mainīgajā pasaulē aktuāls ir jautājums par vērtībām, kas vieno un veido piederības un sakņu izjūtu. Kultūras mantojuma saglabāšanai ir būtiski pievērst uzmanību mūsu valodas daudzveidībai un bagātībai.”

Konference notika UNESCO nedēļas ietvaros, laikā no šī gada 8. līdz 14. oktobrim, kurā UNESCO Latvijas Nacionālā komisija aicināja ikvienu atrast mantojuma stāstu savā ģimenē vai apkaimē, lai iemūžinātu to klausāmā, skatāmā vai lasāmā veidā un dalītos stāstā ar citiem.

Viens no UNESCO uzdevumiem ir veicināt pieejamu un kvalitatīvu informācijas vidi, veidojot aktīvu un kritiski domājošu sabiedrību, kas novērtē un saglabā pārmantotās zināšanas. Tādēļ šogad UNESCO nedēļas tēma ir „Izstāsti mantojumu”, kuras laikā aicinām skaidrot mantojuma vērtības un radīt tām vietu informatīvajā telpā, iesaistoties prasmīgā materiālo un nemateriālo, dabas un kultūras mantojuma vērtību dokumentēšanā un kļūt par Mantojuma stāstnieku, kurš stāstu pavēsta citiem klausāmā, skatāmā vai lasāmā veidā.

“Būtiski ir izvērtēt mantojuma nozīmi: vai mantojums izzūd, piedzīvo pārvērtības, nekad iepriekš nav apzināts, nav plašākai sabiedrībai pieejams vai zināms, nav citādi nododams citiem? Vai tu spēj dot savu personīgo pieredzi un zināšanas mantojuma stāsta veidošanā? Radot stāstus par kultūras un dabas mantojumu, palīdzēsim saglabāt vērtības, kas padara mūs tik īpašus savā identitātē un vēsturiskajā spēkā,” aicina UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Baiba Moļņika.

Materiālu sagatavoja skolotāja Zanda Šlegelmilha sadarbībā ar UNESCO LNK komunikācijas konsultanti Kitiju Balcari. Foto: Inese Baumane, Dzintars Leja.