Pasaules lielākā stunda tehnikumā – KTTT

Pasaules lielākā stunda tehnikumā

3. oktobrī tehnikumā risinājās Pasaules lielākā stunda 12.grupas audzēkņiem. Pasaules lielākajā stundā, kuru vadīja skolotāja Anita Bērziņa un kuras tēma bija “Atbildīga izvēle: atkritumu samazināšana ēdienu gatavošanā” jaunieši analizēja ēdienu gatavošanas paradumus un pārmērīgu pārtikas atkritumu rašanās iemeslus gan tehnikuma mācību ēdnīcā “Eža kažociņš”, gan ģimenes, gan kopienas, valsts un globālajā līmenī.

Īpaša uzmanība stundā tika pievērsta 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķiem (IAM), kurus 2015. gadā ANO Ģenerālā asambleja ietvēra rezolūcijā “Mūsu pasaules pārveidošana: ilgtspējīgas attīstības programma 2030. gadam” (neoficiāls biedrības LAPAS tulk.), kā arī atkritumu škirošanas lielajai nozīmei klimata pārmaiņu novēršanā un dabas resursu taupīšanā, par ko audzēkņus aicināja aizdomāties skolotāja Astrīda Zeile.

Materiālu sagatavoja UNESCO ASP koordinatore tehnikumā Zanda Šlegelmilha.