Seminārs par profesionālās izglītības lomu – KTTT

Seminārs par profesionālās izglītības lomu

17. oktobrī tehnikuma direktore Dace Cine kopā ar tehnikuma sadarbības partneri, Rīgas Tehniskās universitātes profesori Alīdu Zigmundi piedalījās seminārā “Sadarbība inovācijām un ilgtspējīgai attīstībai: profesionālās izglītības loma modernā izglītības vidē” PIKC Jelgavas Tehnikumā, kurā profesionālo izglītības iestāžu un koledžu vadītāji, uzņēmēji, augstskolu pārstāvji, valsts un pašvaldības iestāžu darbinieki un citi eksperti diskutēja par sadarbību un inovācijām profesionālajā izglītībā. Semināru organizēja UNESCO Latvijas Nacionālā komisija un Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Profesionālās izglītības biedrību.

“Citāda domāšana, citādas prasmes, citāda sadarbība – šādas atslēgas tēmas izvēlētas semināra darba grupām, uzsverot profesionālās izglītības potenciālu veidot un attīstīt personības, kas domā inovatīvi, “ārpus rāmjiem” un kuriem ir prasmes un iniciatīva savas idejas attīstīt,” skaidroja Ilze Dalbiņa, UNESCO LNK izglītības sektora vadītāja, norādot, ka tikpat būtiski ir ne vien meklēt citādas pieejas sadarbībai, bet arī sekmēt sadarbību starp profesionālajām un augstākās izglītības iestādēm, uzņēmējiem, publisko sektoru, tā veicinot uz inovācijām un ilgtspēju vērstu domāšanu, prasmes un pieredzes apmaiņu.

Materiālu sagatavoja skolotāja Zanda Šlegelmilha sadarbībā ar UNESCO LNK komunikācijas konsultanti Kitiju Balcari. Foto: Roberts Vidzidskis Photography .