Tehnikumieši Zinātnieku nakts pasākumos – KTTT

Tehnikumieši Zinātnieku nakts pasākumos

28. septembrī 3. un 9. grupas audzēkņi kopā ar audzinātājiem Birutu Aišpuri un Andri Ābolu piedalījās UNESCO LNK un RTU organizētajos Zinātnieku nakts pasākumos. Audzēkņi apmeklēja Elektrum Energoefektivitātes centru Jūrmalā, kur piedalījās radošajās darbnīcās, uzzināja informāciju par inovatīvajiem risinājumiem energoefektivitātē, īstenojot interesantus fizikas eksperimentus kopā ar FIZMIX, pārbaudīja savas zināšanas energoefektivitātē un elektrodrošībā.
Tālāk ceļš veda uz RTU Arhitektūras fakultāti, kur Studentu parlaments aicināja jauniešus pārbaudīt savu inženiera talantu un sacensties ar citiem, uzbūvējot izturīgāko torni no vafelēm un šokolādes, uzkonstruējot stiprāko spageti tiltu vai izgatavojot spēcīgāko katapultu.
Turpinājumā tehnikuma audzēkņi apmeklēja uzņēmumu “Getliņi”, kur uzņēmuma pārstāvis stāstīja un dalījās pieredzē, kāpēc rūpēties par vidi ir labi, kāpēc atkritumi ir jāšķiro, kāds ir atkritumu dzīves cikls, kāpēc ikviens atkritums ir resurss, kāpēc nepirkt liekas lietas un rūpēties par atkritumu daudzuma samazināšanu, kā arī par daudziem citiem ar vides drošību un mūsu valsts ilgtspēju saistītiem jautājumiem.
Nobeigumā tehnikumieši devās uz Nacionālo botānisko dārzu Salaspilī, kur tika piedāvāta īpaša programma un audzēkņiem bija iespēja piedalīties interaktīvajā izziņas spēlē “Mežs – mūsu mantojums”, kā arī apskatīties oranžēriju, dārzu un ekspozīcijas.

Materiālu sagatavoja UNESCO ASP koordinatore tehnikumā Zanda Šlegelmilha.