UNESCO nedēļas’ 2018 pasākums skolēniem – KTTT

UNESCO nedēļas’ 2018 pasākums skolēniem

10. oktobrī tehnikumā UNESCO nedēļas un Karjeras nedēļas ietvaros notika karjeras izglītības pasākums „Izstāsti mantojumu!” Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas 1.klases skolēniem (audzinātājaAina Tovstuļaka). UNESCO nedēļā UNESCO Latvijas Nacionālā komisija aicināja ikvienu atrast mantojuma stāstu savā ģimenē vai apkaimē, lai iemūžinātu to klausāmā, skatāmā vai lasāmā veidā un dalītos stāstā ar citiem. Tādēļ vispirms mazos skolēnus uzrunāja 4.kursa 4.grupas studente Katrīna Spēkaine, kura pastāsīja gan par seno Baltijas skolotāju semināra ēku, gan semināristu dzejnieku Vili Plūdoni, gan nolasīja fragmentu no V.Plūdoņa poēmas “Eža kažociņš”, aicinot skolēnus izlasīt pašiem poēmu līdz beigām.
Karjeras konsultante Aija Rutule īsumā pastāstīja par tehnikuma darbību un tehnikumā apgūstamajām profesijām, savukārt UNESCO ASP koordinatore tehnikumā Zanda Šlegelmilha īpašu uzmanību pievērsa kulinārā un kokdarbu mantojuma saglabāšanai.

Mazie bērnudārznieki kopā ar tehnikuma audzēkņiem un skolotājiem aktīvi darbojās 5 meistardarbnīcās:
 atslēdznieku darbnīcā skolotāja Andra Ābola vadībā;
 sviesta cepumu darbnīcā skolotājas Anitas Bērziņas vadībā;
 kokdarbu darbnīcā skolotāja Mārtiņa Mednieka vadībā;
 veselīgo un vitaminizēto kokteiļu darbnīcā skolotājas Daces Šēnas vadībā; 
 manikīru darbnīcā skolotājas Katrīnas Spulenieces-Aišpures vadībā.

Vislielāko gandarījumu gan mazajiem, gan lielajiem sniedza apziņa, ka, kopīgi darbojoties, ar savām rokām var pagatavot gan garšīgus cepumus, gan ar smilšpapīru nopulēt paša veidotāu koka putniņu.
Paldies skolotājiem Andrim Ābolam, Anitai Bērziņai, Dacei Šēnai, Mārtiņam Medniekam, Katrīnai Spuleniecei-Aišpurei un Aijai Rutulei par ieguldīto darbu, kā arī tehnikuma audzēkņiem, kuri darbojās radošajās darbnīcās!

Materiālu sagatavoja UNESCO ASP koordinatore tehnikumā Zanda Šlegelmilha.