SAM 8.1.3 – KTTT

SAM 8.1.3

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/016 īstenošanas progress

25.03.2021.

Tehnoloģiju centra ēkas pārbūve:

Tehnoloģiju centra ēkas pārbūves būvdarbus plānots finansēt no projektā paredzētajiem līdzekļiem, kā arī piesaistītā Kuldīgas novada domes finansējuma un darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” finansējuma.

Kuldīgas novada dome ir pieņēmusi lēmumu “Par finansiāla atbalsta sniegšanu Profesionālās izglītības kompetences centram “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” un sadarbības līguma slēgšanu”, atbalstot finanšu līdzekļu piešķiršanu aptuveni 200 000,00 EUR apmērā  būvdarbu realizācijai. Par minētā finansējuma piešķiršanu tiek parakstīts Nodomu protokols.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un  Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums 24.02.2021. parakstīja vienošanos par projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma Tehnoloģiju centra ēkā Kalpaka ielā 1, Kuldīgā” (projekts Nr.4.2.1.2/20/I/004) īstenošanu. Šajā projektā plānotie līdzekļi Tehnoloģiju centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbiem ir 1 022 466,86 EUR.

Iepirkuma „PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” tehnoloģiju centra pārbūve, Kalpaka ielā 1, Kuldīgā” (id. Nr.VIAA 2019/25 ERAF KT) rezultātā pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības  personu apvienībai “INB&RAJ” par kopējo cenu 4 303 266,49 EUR bez 21% PVN (ieskaitot finanšu rezervi 5%).

Lai nodrošinātu projektā plānoto būvdarbu būvuzraudzību, iepirkuma ”PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” tehnoloģiju centra pārbūves būvuzraudzība, Kalpaka ielā 1, Kuldīgā” (id. Nr.VIAA 2020/57 ERAF KTTT) rezultātā pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA ”BaltLine Globe” par kopējo cenu 41 160,00 EUR bez 21% PVN.

Mācību aprīkojuma iegāde izglītības programmu īstenošanai:

Izglītības programmas “Pārtikas produktu ražošanas tehniķis” modernizācijai tiek nodrošināti pasākumi:

 • Atklātajā konkursā “Ēdienu un dzērienu pagatavošanas, iepakošanas un uzglabāšanas iekārtu, aprīkojuma piegāde Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma vajadzībām” (id Nr. VIAA 2020/48 ERAF KTTT) iesniegto piedāvājumu vērtēšana;
 • atklātajā konkursā  “Nerūsējošā tērauda sastatņu, galdu un plauktu piegāde Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma vajadzībām” (id.Nr. VIAA 2020/50 ERAF KTTT) iesniegto piedāvājumu vērtēšana;
 • 03.2021. izsludināts atklāts konkurss “Ēdienu pagatavošanas, svēršanas un uzglabāšanas iekārtu, aprīkojuma piegāde Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma vajadzībām” (VIAA 2021/04 ERAF KTTT). Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 01.04.2021.

 

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/016 īstenošanas progress

23.12.2020.

No projekta finansējuma  Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumam ir paredzēts iegādāties aprīkojumu mācību vajadzībām.   

IP “Pārtikas produktu ražošanas tehniķis” modernizācijai izsludināti iepirkumi:

 • 11.2020. izsludināts atklāts konkurss “Ēdienu un dzērienu pagatavošanas, iepakošanas un uzglabāšanas iekārtu, aprīkojuma piegāde Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma vajadzībām” (id Nr. VIAA 2020/48 ERAF KTTT). Iepirkumā noteiktais piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 04.01.2021.
 • 11.2020. izsludināts atklāts konkurss “Nerūsējošā tērauda sastatņu, galdu un plauktu piegāde Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma vajadzībām” (id.Nr. VIAA 2020/50 ERAF KTTT) 21.12.2020. ir atvērti iepirkumā iesniegtie piedāvājumi un notiek to vērtēšana.

Tiek turpināts darbs, lai rastu risinājumu Tehnoloģiju centra pārbūves darbu īstenošanai piesaistīt finanšu līdzekļus darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” ietvaros. 08.09.2020. ir iesniegts  projekta iesniegums izvērtēšanai Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā, kā arī 22.12.2020. projekta iesniegumā iesniegti precizējumi.

 

 

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/016 īstenošanas progress

25.09.2020.

No projekta finansējuma  Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumam ir paredzēts iegādāties aprīkojumu mācību vajadzībām.   IP „Tūrisma pakalpojumi” un IP „Viesnīcu pakalpojumi” turpmākai modernizācijai 26.02.2020. izsludinātā iepirkuma “Viesnīcu, tūrisma un konferenču aprīkojuma un drukāšanas iekārtu piegāde Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma vajadzībām” (id. Nr. VIAA 2020/02 ERAF KTTT) rezultātā ir noslēgti piegādes līgumi un veiktas preču piegādes:

 • iepirkuma priekšmeta 1. daļā “Mēbeles”  SIA “Mana galdniecība” ir veikusi mācību viesnīcas recepcijas letes un konferenču galda piegādi;
 • iepirkuma priekšmeta 3. daļā “Informatīvie ekrāni” ar SIA “Baltijas Informācijas tehnoloģijas” ir veikusi stacionāro informatīvo ekrānu un informatīvā ekrāna piegādi;
 • iepirkuma priekšmeta 4. daļā “Radioguide un navigācijas ierīce” SIA “Sentios” veicis radiogidu ekskursiju sistēmas un tūrisma navigācijas ierīču piegādi;
 • iepirkuma priekšmeta 5. daļā “Tālskati, fotoaparāti, fotoobjektīvi un vidiokamera” SIA “Sentios” veicis tūrisma aprīkojuma piegādi;
 • iepirkuma priekšmeta 6. daļā “Konferenču ekrāns, mikrofons un web kamera” SIA “Sentios” veicis konferenču aprīkojuma piegādi;
 • iepirkuma priekšmeta 7. daļā “Multifunkcionālās drukāšaans iekārtas”  SIA “Tomega” veikusi multifunkcionālo drukāšanas iekārtu piegādi.

Ņemot vērā, ka iepirkuma 2. daļa tika  izbeigta bez rezultāta 16.05.2020. tika izsludināts atklāts konkurss par Minibāra un kafijas automāta piegādi Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma vajadzībām.  Iepirkuma rezultātā tika noslēgts līgums ar SIA “Sentios” un veikta līguma izpilde.

Tiek turpināts darbs, lai rastu risinājumu Tehnoloģiju centra pārbūves darbu īstenošanai tiek izvērtētas iespējas, paredzot piesaistīt finanšu līdzekļus “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās”, 08.09.2020. ir iesniegts  projekta iesniegums izvērtēšanai Centrālā finanšu un līgumu aģentūrā.

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/016 īstenošanas progress

26.06.2020.

No projekta finansējuma  Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumam ir paredzēts iegādāties aprīkojumu mācību vajadzībām.   IP „Tūrisma pakalpojumi” un IP „Viesnīcu pakalpojumi” turpmākai modernizācijai 26.02.2020. tika izsludināts iepirkums “Viesnīcu, tūrisma un konferenču aprīkojuma un drukāšanas iekārtu piegāde Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma vajadzībām” (id. Nr. VIAA 2020/02 ERAF KTTT) ir veikta veikta iesniegto piedāvājumu izvērtēšana, sagatavoti piegādes līgumi un notiek līgumu slēgšanas process:

 • iepirkuma priekšmeta 1. daļā “Mēbeles” ar SIA “Mana galdniecība”;
 • iepirkuma priekšmeta 3. daļā “Informatīvie ekrāni” ar SIA “Baltijas Informācijas tehnoloģijas”;
 • iepirkuma priekšmeta 4. daļā “Radioguide un navigācijas ierīce” ar SIA “Sentios”;
 • iepirkuma priekšmeta 5. daļā “Tālskati, fotoaparāti, fotoobjektīvi un vidiokamera”ar SIA “Sentios”;
 • iepirkuma priekšmeta 6. daļā “Konferenču ekrāns, mikrofons un web kamera” ar SIA “Sentios”;
 • iepirkuma priekšmeta 7. daļā “Multifunkcionālās drukāšaans iekārtas” ar SIA “Tomega”.

Iepirkuma 2. daļa izbeigta bez rezultāta.

Tiek turpināts darbs, lai rastu risinājumu Tehnoloģiju centra pārbūves darbu īstenošanai tiek izvērtētas iespējas, paredzot piesaistīt finanšu līdzekļus “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās”, iesniedzot projekta iesniegumu otrās projektu iesniegumu atlases kārtā, kā arī iespējas piesaistīt pašvaldības finansējumu.

Šim attēlam ir tukšs alt atribūts; faila nosaukums ir image001.png

27.03.2020.

No projekta finansējuma  Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumam ir paredzēts iegādāties aprīkojumu mācību vajadzībām.  2019.gada 13. oktobrī tika izsludināts iepirkums „Iekārtu un aprīkojuma piegāde Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma vajadzībām”, aprīkojuma iegādei IP „Tūrisma pakalpojumi” un IP „Viesnīcu pakalpojumi” un iepirkuma rezultātā iepirkuma priekšmeta 2. daļā “Uzkopšanas, tīrīšanas un gludināšanas iekārtas” 2019. gada 7. novembrī noslēgts piegādes līgums ar SIA “PROLUX” un līguma ietvaros veikta uzkopšanas, tīrīšanas un gludināšanas iekārtu piegāde IP “Viesnīcu pakalpojumi” modernizācijai. 16.02.2020. tika izsludināts iepirkums “Iekārtu un aprīkojuma piegāde Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma vajadzībām” (id. Nr. VIAA 2019/63 ERAF KTTT) kā rezultātā tika noslēgst līgums ar SIA “UCS” un piegādāta viesnīcas darbības plānošanas un organizēšanas datorprogramma ar viesu uzņemšanu, kā arī veikta Tehnikuma personāla apmācība. IP „Tūrisma pakalpojumi” un IP „Viesnīcu pakalpojumi” turpmākai modernizācijai 26.02.2020. tika izsludināts iepirkums “Viesnīcu, tūrisma un konferenču aprīkojuma un drukāšanas iekārtu piegāde Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma vajadzībām” (id. Nr. VIAA 2020/02 ERAF KTTT), tiek veikta iesniegto piedāvājumu izvērtēšana pirms līguma noslēgšanas.
Savukārt, lai rastu risinājumu Tehnoloģiju centra pārbūves darbu īstenošanai tiek izvērtētas iespējas, paredzot piesaistīt finanšu līdzekļus “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās”, iesniedzot projekta iesniegumu otrās projektu iesniegumu atlases kārtā, kā arī iespējas piesaistīt pašvaldības finansējumu.

27.12.2019.

Atbilstoši projektā Nr.8.1.3.0/16/I/016 “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” noteiktajam projekta īstenošanas laikā paredzēts veikt Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pārbūves  būvprojektu izstrādi un autoruzraudzību un mācību ēku Liepājas ielā 31 un Liepājas ielā 33 vienkāršoto atjaunošanu un fasādes atjaunošanu. Saskaņā ar 2019. gada 8. februārī starp Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu un SIA “Warss +” noslēgto būvdarbu līgumu par PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma” mācību ēku un fasāžu, Liepājas ielā 31 un Liepājas ielā 33, Kuldīgā, vienkāršoto atjaunošanu būvdarbi ir pabeigti.

No projekta finansējuma  Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumam ir paredzēts iegādāties aprīkojumu mācību vajadzībām.  2019.gada 13. oktobrī tika izsludināts iepirkums „Iekārtu un aprīkojuma piegāde Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma vajadzībām”, aprīkojuma iegādei IP „Tūrisma pakalpojumi” un IP „Viesnīcu pakalpojumi” un iepirkuma rezultātā iepirkuma priekšmeta 2. daļā “Uzkopšanas, tīrīšanas un gludināšanas iekārtas” 2019. gada 7. novembrī noslēgts piegādes līgums ar SIA “PROLUX”. Uzsākta līguma izpilde.

27.09.2019.

Atbilstoši projektā Nr.8.1.3.0/16/I/016 “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” noteiktajam projekta īstenošanas laikā paredzēts veikt Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pārbūves  būvprojektu izstrādi un autoruzraudzību un mācību ēku Liepājas ielā 31 un Liepājas ielā 33 vienkāršoto atjaunošanu un fasādes atjaunošanu. Saskaņā ar 2019. gada 8. februārī starp Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu un SIA “Warss +” noslēgto būvdarbu līgumu par PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma” mācību ēku un fasāžu, Liepājas ielā 31 un Liepājas ielā 33, Kuldīgā, vienkāršoto atjaunošanu būvdarbi ir praktiski pabeigti un uzsākta būvobjektu nodošana ekspluatācijā.

No projekta finansējuma  Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumam ir paredzēts iegādāties aprīkojumu mācību vajadzībām.  2019.gada 8.augustā tika izsludināts iepirkums „Iekārtu un aprīkojuma piegāde Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma vajadzībām”, aprīkojuma iegādei IP „Tūrisma pakalpojumi” un IP „Viesnīcu pakalpojumi”. Notiek saņemto piedāvājumu izvērtēšana pirms līguma slēgšanas.

Tāpat projekta ietvaros paredzēts iegādāties informācijas un komunikācijas tehnoloģiju aprīkojumu un projekta ietvaros ir veikta datoru, monitoru, portatīvo datoru, interaktīvās tāfeles un 3 D printera iegāde.

2019. gada 22. maijā izsludinātā iepirkuma PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” tehnoloģiju centra pārbūve, Kalpaka ielā 1, Kuldīgā” (id. Nr. VIAA 2019/ERAF KT) rezultātā saņemtie pretendentu finanšu piedāvājumi pārsniedz projekta budžetā ieplānoto finansējumu.

27.06.2019.

Atbilstoši projektā Nr.8.1.3.0/16/I/016 “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” noteiktajam projekta īstenošanas laikā paredzēts veikt Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pārbūves  būvprojektu izstrādi un autoruzraudzību un mācību ēku Liepājas ielā 31 un Liepājas ielā 33 vienkāršoto atjaunošanu un fasādes atjaunošanu.

Saskaņā ar sarunu procedūras “PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma” mācību ēku un fasāžu, Liepājas ielā 31 un Liepājas ielā 33, Kuldīgā, vienkāršotā atjaunošana” (id. Nr. VIAA 2018/91 ERAF KT) rezultātā 2019. gada 8. februārī starp Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu un SIA “Warss +” noslēgts līgums par PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma” mācību ēku un fasāžu, Liepājas ielā 31 un Liepājas ielā 33, Kuldīgā, vienkāršoto atjaunošanu un notiek būvdarbi:

 • Ēkā Liepājas ielā 33 tiek veikta jumta seguma ieklāšana, demontēti un samontēti 1. stāva durvju bloki. Notiek darbs pie ieejas mezgla durvju bloka restaurācijas, tiek veikta to attīrīšana no krāsu uzslāņojuma un veikti protezēšanas darbi;
 • Ēkā Liepājas ielā 31 tiek attīrītas sienas no krāsu uzslāņojuma 1. un 2. stāva koridorī, uzsākti grīdas demontāžas darbi, kā arī sagatavota pamatne un izbūvēts grīdas mezgls apliecinājuma kartē paredzētajās telpās. Turpinās darbi pie logu vērtņu restaurācijas.

2018. gada 31. janvārī starp Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu un personu apvienību SIA “Gints un kolēģi” un SIA “Arhitektes Lienes Griezītes studija” tika parakstīts projektēšanas līgums un autoruzraudzības līgums par Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pārbūves  būvprojektu izstrādi un autoruzraudzību. Uz doto brīdi  ir saņemta pozitīva būvprojekta  būvekspertīze un Kuldīgas novada pašvaldības būvvaldes būvatļauja par projektēšanas nosacījumu izpildi.

22.05.2019. izsludināts iepirkums PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” tehnoloģiju centra pārbūve, Kalpaka ielā 1, Kuldīgā” ar piedāvājumu iesniegšanas termiņu 17.07.2019.

27.03.2019.

Atbilstoši projektā Nr.8.1.3.0/16/I/016 “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” noteiktajam projekta īstenošanas laikā paredzēts veikt Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pārbūves  būvprojektu izstrādi un autoruzraudzību un mācību ēku Liepājas ielā 31 un Liepājas ielā 33 vienkāršoto atjaunošanu un fasādes atjaunošanu.

Saskaņā ar sarunu procedūras “PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma” mācību ēku un fasāžu, Liepājas ielā 31 un Liepājas ielā 33, Kuldīgā, vienkāršotā atjaunošana” (id. Nr. VIAA 2018/91 ERAF KT) rezultātiem 2019. gada 8. februārī starp Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu un SIA “Warss +” noslēgts līgums par PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma” mācību ēku un fasāžu, Liepājas ielā 31 un Liepājas ielā 33, Kuldīgā, vienkāršoto atjaunošanu un  uzsākti atjaunošanas darbi un uzstādīta būvtāfele.

2018. gada 31. janvārī starp Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu un personu apvienību SIA “Gints un kolēģi” un SIA “Arhitektes Lienes Griezītes studija” tika parakstīts projektēšanas līgums un autoruzraudzības līgums par Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pārbūves  būvprojektu izstrādi un autoruzraudzību. Uz doto brīdi  norit darbs pie būvprojekta  būvekspertīzes.

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/016 īstenošanas progress

27.12.2018.

Atbilstoši projektā Nr.8.1.3.0/16/I/016 “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” noteiktajam projekta īstenošanas laikā paredzēts veikt Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pārbūves  būvprojektu izstrādi un autoruzraudzību un mācību ēku Liepājas ielā 31 un Liepājas ielā 33 vienkāršotās atjaunošanas un fasādes vienkāršotās atjaunošanas ieceres dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzību.

 1. gada 9. februārī starp Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu un SIA “JD Projekts” līguma ietvaros ir izstrādātas un Kuldīgas novada pašvaldības būvvaldē akcpetētas Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma mācību ēku Liepājas ielā 31 un Liepājas ielā 33 apliecinājuma kartes un fasādes apliecinājuma kartes. 2018. gada 3. oktobrī tika izsludināts iepirkums PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” mācību ēku un fasāžu, Liepājas ielā 31 un Liepājas ielā 33, Kuldīgā, vienkāršotā atjaunošana” (id. Nr. VIAA 2018/75 ERAF KT). Tā kā iepirkumā netika saņemts neviens piedāvājums, tad 2018. gada 3. decembrī tika uzsākta sarunu procedūra. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2018. gada 28. decembris.

Sarunu procedūras “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” (id.Nr. VIAA 2017/78 ERAF KT) rezultātā  2018. gada 31. janvārī starp Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu un personu apvienību SIA “Gints un kolēģi” un SIA “Arhitektes Lienes Griezītes studija” tika parakstīts projektēšanas līgums un autoruzraudzības līgums par Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pārbūves  būvprojektu izstrādi un autoruzraudzību. Uz doto brīdi  norit darbs pie būvprojekta  būvekspertīzes uzsākšanas.

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/016 īstenošanas progress

27.09.2018.

Atbilstoši projektā Nr.8.1.3.0/16/I/016 “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” noteiktajam projekta īstenošanas laikā paredzēts veikt Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pārbūves  būvprojektu izstrādi un autoruzraudzību un mācību ēku Liepājas ielā 31 un Liepājas ielā 33 vienkāršotās atjaunošanas un fasādes vienkāršotās atjaunošanas ieceres dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzību.

 1. gada 9. februārī starp Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu un SIA “JD Projekts” līguma ietvaros ir izstrādātas Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma mācību ēku Liepājas ielā 31 un Liepājas ielā 33 apliecinājuma kartes un fasādes apliecinājuma kartes, veikta to saskaņošana ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju un uz doto brīdi būvniecības ieceres dokumentācija ir iesniegta saskaņošanai Izglītības un zinātnes ministrijā.

Sarunu procedūras “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” (id.Nr. VIAA 2017/78 ERAF KT) rezultātā  2018. gada 31. janvārī starp Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu un personu apvienību SIA “Gints un kolēģi” un SIA “Arhitektes Lienes Griezītes studija” tika parakstīts projektēšanas līgums un autoruzraudzības līgums par Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pārbūves  būvprojektu izstrādi un autoruzraudzību. Uz doto brīdi  norit darbs pie būvprojekta pilnā sastāva sagatavošanas pirms nodošanas būvekspertīzei.

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/016 īstenošanas progress

28.06.2018.

Atbilstoši projektā Nr.8.1.3.0/16/I/016 “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” noteiktajam projekta īstenošanas laikā paredzēts veikt Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pārbūves  būvprojektu izstrādi un autoruzraudzību un mācību ēku Liepājas ielā 31 un Liepājas ielā 33 vienkāršotās atjaunošanas un fasādes vienkāršotās atjaunošanas ieceres dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzību.

Sarunu procedūras “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” (id.Nr. VIAA 2017/78 ERAF KT) rezultātā  2018. gada 31. janvārī starp Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu un personu apvienību SIA “Gints un kolēģi” un SIA “Arhitektes Lienes Griezītes studija” tika parakstīts projektēšanas līgums un autoruzraudzības līgums par Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pārbūves  būvprojektu izstrādi un autoruzraudzību. Uz doto brīdi  projektēšanas līguma ietvaros ir ir saņemta Kuldīgas novada pašvaldības būvvaldes būvatļauja Nr. BIS-BV-4.1-2018-2168 ar projektēšanas nosacījumiem un tiek veikta projektēšanas nosacījumu izpilde.

Lai nodrošinātu sabiedrības informēšanu par saņemto būvatļauju, plānoto būvdarbu vietā ir uzstādītas informatīvā būvtāfeles, kurās sniegta informācija par projektu, projektētāju, pasūtītāju un projektējamo objektu.

 1. gada 9. februārī starp Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu un SIA “JD Projekts” tika parakstīts līgums apliecinājuma kartes izstrādāšanai un autoruzraudzības līgums par Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma mācību ēku Liepājas ielā 31 un Liepājas ielā 33 apliecinājuma karšu un fasādes apliecinājuma karšu izstrādi un autoruzraudzību. Līguma ietvaros tiek veikta apliecinājuma karšu un fasādes apleicinājuma karšu izstrāde Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma mācību ēkām Liepājas ielā 31 un Liepājas ielā 33.

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/016 īstenošanas progress

28.03.2018.

Atbilstoši projektā Nr.8.1.3.0/16/I/016 “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” noteiktajam projekta īstenošanas laikā paredzēts veikt Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pārbūves  būvprojektu izstrādi un autoruzraudzību un mācību ēku Liepājas ielā 31 un Liepājas ielā 33 vienkāršotās atjaunošanas un fasādes vienkāršotās atjaunošanas ieceres dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzību.

Sarunu procedūras “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” (id.Nr. VIAA 2017/78 ERAF KT) rezultātā  2018. gada 31. janvārī starp Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu un personu apvienību SIA “Gints un kolēģi” un SIA “Arhitektes Lienes Griezītes studija” tika parakstīts projektēšanas līgums un autoruzraudzības līgums par Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pārbūves  būvprojektu izstrādi un autoruzraudzību. Uz doto brīdi  projektēšanas līguma ietvaros ir izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā.

Par iepirkuma “PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” mācību ēku, Liepājas ielā 31 un Liepājas ielā 33, Kuldīgā, vienkāršotās atjaunošanas un fasādes vienkāršotās atjaunošanas ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība”  (id.Nr.VIAA 2017/79 ERAF KT) uzvarētāju atzīta SIA “JD Projekts”.

 1. gada 9. februārī starp Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu un SIA “JD Projekts” tika parakstīts līgums apliecinājuma kartes izstrādāšanai un autoruzraudzības līgums par Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma mācību ēku Liepājas ielā 31 un Liepājas ielā 33 apliecinājuma karšu un fasādes apliecinājuma karšu izstrādi un autoruzraudzību. Tiek nodrošināta līguma izpilde.

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/016 īstenošanas progress

28.12.2017.

Lai nodrošinātu projektā paredzēto darbību īstenošanu, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma sadarbības partneris – Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 01.02.2017. Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) mājaslapā izsludināja metu konkursu “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pārbūve” (id.Nr.VIAA 2017/01 ERAF KT), kura ietvaros izsludināta sarunu procedūra ar metu konkursa pirmās godalgas ieguvēju SIA “Gints un kolēģi” sadarbībā ar SIA “Arhitektes Lienes Griezītes studija” par būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanu.

Projekta ietvaros paredzēto darbību īstenošanai VIAA izsludināja un IUB mājaslapā 2017. gada 30. novembrī publicēja atklātu konkursu “PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” mācību ēku, Liepājas ielā 31 un Liepājas ielā 33, Kuldīgā, vienkāršotās atjaunošanas un fasādes vienkāršotās atjaunošanas ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība” (id. Nr. VIAA 2017/79), piedāvājumu iesniegšanas termiņš 20.12.2017.

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/016 īstenošanas progress

28.09.2017.

Lai nodrošinātu projektā paredzēto darbību īstenošanu, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma sadarbības partneris – Valsts izglītības attīstības aģentūra – 01.02.2017. Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā izsludināja metu konkursu “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pārbūve”, (id.Nr.VIAA 2017/01 ERAF KT), kura ietvaros turpinās sarunas ar metu konkursa pirmās godalgas ieguvēju par būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanu.

Lai nodrošinātu savlaicīgu būvekpertīzes pakalpojumu sniegšanu atklāta konkursa „Vispārīgās vienošanās noslēgšana par būvekspertīzes pakalpojumu sniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas ietvaros”, id. Nr. VIAA 2017/16 ERAF un būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu atklāta konkursa “Vispārīgās vienošanās noslēgšana par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas ietvaros”, id.Nr.VIAA 2017/20 ERAF rezultātā starp Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr.8.1.3.0/16/I/002 sadarbības partneri – Valsts izglītības attīstības aģentūru – un vispārīgās vienošanās dalībniekiem noslēgta vispārīgā vienošanās, kuras darbības laikā no vispārīgās vienošanās dalībnieku loka tiks izvēlēts izpildītājs, ar kuru tiks slēgts atsevišķs līgums par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu un būvekspertīzes pakalpojumu sniegšanu.

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/016 īstenošanas progress

29.06.2017.

Atbilstoši projektā Nr.8.1.3.0/16/I/016 “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma modernizēšana  specifiskā  atbalsta mērķa 8.1.3.  “Palielināt modernizēto profesionālās  izglītības iestāžu skaitu” ietvaros”  noteiktajam projekta  īstenošanas laikā paredzēts  izveidot vienotu tehnikuma infrastruktūru  – veikt ēkas  O.Kalpaka ielā 1, Kuldīgā pārbūvei par  Tehnoloģiju centru,  kā arī tehnikuma galvenās   ēkas  Liepājas  ielā 31 un dienesta viesnīcas ēkas  Liepājas  ielā 33  pārbūves būvprojekta  izstrādi  un tā autoruzraudzību.

Lai nodrošinātu projektā paredzēto darbību īstenošanu, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma  sadarbības partneris – Valsts izglītības attīstības aģentūra – 01.02.2017. Iepirkumu uzraudzības biroja  mājaslapā izsludināja metu konkursu “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra  pārbūve”, (id.Nr.VIAA 2017/01 ERAF KT), kura ietvaros notiek sarunas ar metu konkursa pirmās  godalgas ieguvēju par būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanu.

Balstoties uz to, ka projekta ietvaros ir jānodrošina izstrādāto būvprojektu ekspertīze, kā arī plānoto  būvdarbu būvuzraudzība, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma sadarbības partneris – Valsts  izglītības attīstības aģentūra – Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā izsludināja šādus atklātus konkursus:

– “Vispārīgās vienošanās noslēgšana par būvekspertīzes pakalpojumu sniegšanu Eiropas Reģionālās  attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa  „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas ietvaros”, id. Nr.VIAA 2017/16 ERAF, kura rezultātā 26.06.2017. noslēgta vispārīgā vienošanās Nr. 1.-39.1/25 par  būvekpertīzes pakalpojumu sniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas  “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. sepicifiskā atbalsta mērķa “Palielināt modernizēto profesionālās  izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas ietvaros;

– “Vispārīgās vienošanās noslēgšana par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu Eiropas Reģionālās  attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas ietvaros”, id.Nr.VIAA 2017/20 ERAF,  kura  rezultātā 29.05.2017. pieņemts lēmums par vispārīgās vienošanās dalībniekiem un notiek vispārīgās  vienošanās  slēgšanas process.

Lai nodrošinātu 10.07.2015. Eiropas Savienības fondu 2014-2020.gada plānošanas perioda publicitātes  vadlīnijās Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem noteikto publicitātes prasību ievērošanu,  projekta īstenošanas vietā uzstādīts pagaidu informatīvais stends, kas satur informāciju par projekta  nosaukumu, tā  mērķi un projekta numuru.

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/016 īstenošanas progress 

12.04.2017.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums 2017. gada 30. martā parakstīja vienošanos par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu, paredzot tehnikuma modernizāciju.

Projekta “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” mērķis ir Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma profesionālo izglītības programmu īstenošanu nodrošinošās infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija, nodrošinot mācību vides atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai un uzlabojot profesionālās izglītības pieejamību.

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums kopā ar sadarbības partneri – Valsts izglītības attīstības aģentūru projekta ietvaros plāno tehnikuma skolas ēkas pārbūvi, arodskolas internāta ēkas pārbūvi par mācību ēku un ēkas pārbūvi par Tehnoloģiju centru, Kalpaka ielā 1, Kuldīgā, kā arī mācību aprīkojuma un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iegādi prioritāro izglītības programmu „Kokizstrādājumu izgatavošana”, „Restaurācija”, „Koka izstrādājumu dizains”, „Ēdināšanas pakalpojumi”, “Viesnīcu pakalpojumi”, “Tūrisma pakalpojumi”, “Restorānu pakalpojumi” un “Pārtikas produktu ražošanas tehniķis” īstenošanai.

Projektu īstenos Kurzemes plānošanas reģionā, Kuldīgas novada pašvaldības teritorijā – Liepājas ielā 31, Liepājas ielā 33 un Kalpaka ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, LV- 3301.

Projekta īstenošanas ilgums – 48 mēneši pēc vienošanās noslēgšanas. Ar projekta īstenošanu saistītās darbības uzsāktas 2017. gada 1. janvārī.

Kopējās projekta izmaksas – 6 020 389,00 eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 5 117 330,65 eiro.

Balstoties uz projektā paredzētajām darbībām, projekta īstenošana nodrošinās Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma infrastruktūras pilnveidošanu un Eiropas Savienības tirgus prasībām atbilstoši kvalificētu speciālistu sagatavošanu, sekmējot Latvijas tautsaimniecības konkurētspējas pieaugumu un eksportspējas palielināšanos.

Projekta numurs: Nr. 8.1.3.0/16/I/016