Augļu un dārzeņu pārstrādes ražošanas tehniķis – KTTT

Augļu un dārzeņu pārstrādes ražošanas tehniķis

Darba vidē balstīta apmācība*

Izglītības programma –  pārtikas produktu tehnoloģija

Profesionālā kvalifikācija Augļu un dārzeņu pārstrādes ražošanas tehniķis, 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis
Mācību ilgums – 1,5 gadi
Izglītības dokuments –  diploms par profesionālo vidējo izglītību

Grants – audzēkņi saņem stipendiju

 Profesionālās izglītības programmas mērķis :

Izglītības procesā, sagatavot augļu un dārzeņu pārstrādes ražošanas tehniķi, kurš strādā pārtikas aprites uzņēmumā, veic pārtikas produktu ražošanu un ar to saistītus darbus. Izpilda dažādas operācijas izejvielu pārstrādē un produktu ražošanā, ievērojot tehnoloģisko instrukciju, labas higiēnas un labas ražošanas prakses nosacījumus, nodrošina tehnoloģiskā aprīkojuma sagatavošanu un lietošanu darbā.

Mācību priekšmeti : Mikrobioloģija, sanitārija un higiēna, Izejvielu kvalitātes rādītāji, Augļu un dārzeņu pirmapstrāde, Produktu termiskā apstrāde un iepildīšana tarā, Augļu un dārzeņu produktu ražošanas tehnoloģija, Ražošanas iekārtas, fasēšanas materiāli, Grāmatvedības pamati, Profesionālā saskarsme, Uzņēmējdarbības pamati, Lietišķā svešvaloda, Sabiedrības un cilvēka drošība, Praktiskās mācības izglītības iestādē vai uzņēmumā

*profesionālās izglītības forma, kurā jaunietis praktiskās iemaņas vismaz pusi no mācību laika apgūst reālā darba vidē uzņēmumā, bet teorētiskās zināšanas – profesionālās izglītības iestādē.