Loģistikas darbinieks pēc pamatizglītības – KTTT

Loģistikas darbinieks pēc pamatizglītības

Izglītības programma – Telemehānika un loģistika 

Profesionālā kvalifikācija – loģistikas darbinieks, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis

Izglītības dokuments – diploms par profesionālo vidējo izglītību

Mācību ilgums – 4 gadi

Grants – audzēkņi saņem stipendiju atbilstoši MK noteikumiem Nr.740 „Noteikumi par stipendijām”  

Loģistikas darbinieks nodrošina kravas plūsmas transportēšanas fizisku izpildi, kas ietver plānošanu, organizēšanu un kontroli, lai nodrošinātu laicīgu un efektīvu kravas piegādes procesu.

Mācību moduļi: loģistikas pamati, tirgzinības, komercdarbības pamati, starptautiskā tirdzniecība un muita, kravu pārvadājumi un apdrošināšana, prečzinība, noliktavu loģistika, grāmatvedības pamati un finanšu analīze, lietišķā saskarsme, loģistikas lietojumprogrammas, preču kustības organizācija, darba un vides aizsardzība, profesionālā angļu un krievu valoda, transporta ģeogrāfija, dokumentu pārvaldība.

Kvalifikācijas prakse.