Loģistikas darbinieks pēc pamatizglītības – KTTT

Loģistikas darbinieks pēc pamatizglītības

Kods 33 245121

Izglītības programma – Telemehānika un loģistika 

Profesionālā kvalifikācija – loģistikas darbinieks, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis

Izglītības dokuments – diploms par profesionālo vidējo izglītību

Mācību ilgums – 4 gadi

Grants – audzēkņi saņem stipendiju

Loģistikas darbinieks:

nodrošina kravas plūsmas transportēšanas fizisku izpildi, kas ietver plānošanu, organizēšanu un kontroli, lai nodrošinātu laicīgu un efektīvu kravas piegādes procesu.

Profesionālie mācību priekšmeti:

Loģistikas pamati, tirgzinības, komercdarbības pamati, starptautiskā tirdzniecība un muita, kravu pārvadājumi un apdrošināšana, prečzinība, noliktavu loģistika, grāmatvedības pamati un finanšu analīze, lietišķā saskarsme, loģistikas lietojumprogrammas, preču kustības organizācija, darba un vides aizsardzība, profesionālā angļu un krievu valoda, transporta ģeogrāfija, dokumentu pārvaldība.

Praktiskās mācības: loģistikas lietojumprogrammas, noliktavu loģistika, kravu pārvadājumi.
Kvalifikācijas praksi audzēkņi strādā uzņēmumos Latvijā un citās Eiropas Savienības valstīs.