Loģistikas darbinieks pēc pamatizglītības – KTTT

Loģistikas darbinieks pēc pamatizglītības

Izglītības programma – Loģistika 

Profesionālā kvalifikācija – loģistikas darbinieks, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis, (4.LKI)

Izglītības dokuments – diploms par profesionālo vidējo izglītību

Mācību ilgums – 4 gadi

Grants – audzēkņi saņem stipendiju atbilstoši MK noteikumiem Nr.740 „Noteikumi par stipendijām”.

Loģistikas darbinieks nodrošina kravas plūsmas transportēšanas fizisku izpildi, kas ietver plānošanu, organizēšanu un kontroli, lai nodrošinātu laicīgu un efektīvu kravas piegādes procesu.

Mācību moduļi: vispārējās vidējās izglītības priekšmeti un profesionālās izglītības moduļi: Transporta un loģistikas nozares uzņēmumu pamatprocesi, Kravu identificēšana un izvietošana noliktavā, Kravu apstrāde un sagatavošana pārvietošanai, Noliktavas uzskaite un apsekošana, Kravu pieņemšana un izsniegšana noliktavā, Maršrutu plānošana kravu pārvadājumos, Transportēšanas procesa dokumentu aprites organizēšana, Kravu transportēšanas procesa uzraudzība un datu analīze, Sadales loģistika, Ražošanas apgādes loģistika, Maršrutu plānošana pasažieru pārvadājumos, Dispečera darbs pasažieru pārvadājumos, Loģistikas darbinieka prakse.