Maizes un miltu produktu ražošanas tehniķis pēc vidējās izglītības – KTTT

Maizes un miltu produktu ražošanas tehniķis pēc vidējās izglītības

Izglītības programma –  Miltu izstrādājumu ražošana

Profesionālā kvalifikācija – maizes un miltu produktu ražošanas tehniķis, 3.līmeņa profesionālā kvalifikācija  

Izglītības dokuments – diploms par profesionālo vidējo izglītību

Mācību ilgums – 1,5 gadi

Grants – audzēkņi saņem stipendiju atbilstoši MK noteikumiem Nr.740 „Noteikumi par stipendijām”  

Maizes un miltu produktu ražošanas tehniķis strādā pārtikas produktu ražošanas jomā, gatavo maizi un miltu konditorejas izstrādājumus, atbilstoši tehnoloģiskajām shēmām un receptūrām.

Mācību priekšmeti: sabiedrības un cilvēka drošība, maizes ražošanas tehnoloģija, miltu izstrādājumu tehnoloģija, izejvielu raksturojums, maizes un konditorejas tehnoloģiskās iekārtas, miltu izstrādājumu noformēšana, maizes kvalitātes rādītāju vadība, ražošanas uzņēmumu darba organizācija, ražošanas uzskaite un atskaite, uztura fizioloģija, sanitārija un higiēna, uzņēmējdarbības pamati, profesionālās svešvalodas.

Kvalifikācijas prakse.