Tūrisma pakalpojumu konsultants pēc pamatizglītības – KTTT

Tūrisma pakalpojumu konsultants pēc pamatizglītības

Izglītības programma – Tūrisma pakalpojumi

Profesionālā kvalifikācija – tūrisma pakalpojumu konsultants, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis

Izglītības dokuments – diploms par profesionālo vidējo izglītību

Mācību ilgums – 4 gadi

Grants – audzēkņi saņem stipendiju atbilstoši MK noteikumiem Nr.740 „Noteikumi par stipendijām”  

Tūrisma pakalpojumu konsultants

  • strādā tūrisma informācijas birojā, centrā vai punktā,
  • nodarbojas ar tūrisma informācijas vākšanu, apkopošanu,
  • sniedz tūrisma informāciju klientiem,
  • plāno un izpilda pašvaldības un klienta pasūtījumus,
  • ir atbildīgs par sava darba rezultātu.

Mācību moduļi: profesionālo datu apstrādes un rezervēšanas sistēmu lietošana, lietišķās svešvalodas, tūrisma pakalpojumu pārdošanas process, klientu mērķgrupu analīze, lietišķā sarakste un komunikācija, tūrisma pakalpojumu komplektēšana un cenu veidošana, tūrisma uzņēmuma darbības pamatprincipi, reģionu specifiskā tūrisma piedāvājuma analīze, tūrisma informācijas apstrāde.

Kvalifikācijas prakse.