Tūrisma pakalpojumu konsultants – KTTT

Tūrisma pakalpojumu konsultants

Tūrisma informācijas konsultants

Kods 3381201

Izglītības programma – Tūrisma pakalpojumi – profesionālā vidējā izglītība pēc pamatskolas

Profesionālā kvalifikācija – tūrisma informācijas konsultants, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis

Izglītības dokuments – diploms par profesionālo vidējo izglītību

Mācību ilgums – 4 gadi

Grants – audzēkņi saņem valsts budžeta stipendiju atbilstoši valsts noteikumiem

Tūrisma informācijas konsultants

 • strādā tūrisma informācijas birojā, centrā vai punktā,
 • nodarbojas ar tūrisma informācijas vākšanu, apkopošanu,
 • sniedz tūrisma informāciju klientiem,
 • plāno un izpilda pašvaldības un klienta pasūtījumus,
 • ir atbildīgs par sava darba rezultātu.

Mācību priekšmeti :

 • latviešu valoda, literatūra, pirmā un otrā svešvaloda, matemātika, informātika, ģeogrāfija, ekonomika, Latvijas un pasaules vēsture, politika un tiesības,
 • tūrisma pamati, Latvijas un pasaules tūrisma resursi, ceļojumu ģeogrāfija, grāmatvedības pamati, tirgzinības, Latvijas kultūras ģeogrāfija, Latvijas un tūrisma likumdošana, tūrisma industrijas menedžments, kartogrāfija, lietišķā saskarsme, dokumentu pārvaldība, biroja darba organizācija, lietišķā angļu, vācu un krievu valoda, E – komercijas pamati un datu apstrāde, komercdarbības pamati, darba un vides aizsardzība,
 • sports.

Praktiskās mācības: tūrisma pakalpojumu veidošana,tūrisma informācijas pārvaldība,ceļojumu organizēšana.

Kvalifikācijas praksi audzēkņiem ir iespēja strādāt info – tūrisma birojos un aģentūrās, viesnīcās un viesu namos Latvijā un citās Eiropas Savienības valstīs.

Sekmīgie un labākie audzēkņi var:

 • kārtot eksāmenu un iegūt starptautiskās AMADEUS programmas sertifikātu par skolas līdzekļiem,
 • kārtot eksāmenu un iegūt gida sertifikātu, kuru 50% apmērā apmaksā skola,
 • piedalīties starptautiskajās praksēs vai projektos citās valstīs,
 • piedalīties starptautiskajos profesionālajos konkursos.