Gaļas produktu ražošanas tehniķis – KTTT

Gaļas produktu ražošanas tehniķis

Darba vidē balstīta apmācība*

Izglītības programma –  pārtikas produktu tehnoloģija

Profesionālā kvalifikācija – Gaļas produktu ražošanas tehniķis, 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis
Mācību ilgums – 1,5 gadi
Izglītības dokuments –  diploms par profesionālo vidējo izglītību

Grants – audzēkņi saņem valsts budžeta stipendiju

 Profesionālās izglītības programmas mērķis :

Izglītības procesa rezultātā, sagatavot gaļas un gaļas produktu ražošanas tehniķi, kurš strādā gaļas aprites uzņēmumā, veic gaļas produktu ražošanu un ar to saistītus darbus. Izpilda dažādas operācijas izejvielu pārstrādē un produktu ražošanā, ievērojot tehnoloģisko instrukciju, labas higiēnas un labas ražošanas prakses nosacījumus, nodrošina tehnoloģiskā aprīkojuma sagatavošanu un lietošanu darbā.

Mācību priekšmeti : Tehnoloģiskās plūsmas nodrošināšana pārtikas aprites uzņēmumā, Paškontroles sistēmas prasību ievērošana pārtikas aprites uzņēmumos, Pārtikas produktu izejvielu aprite noliktavās, Pārtikas produktu izejvielu pirmapstrāde, Pārtikas produktu izejvielu pirmapstrāde, Pārtikas produktu ražošana, Galaprodukta iepakošana, Galaprodukta aprite pārtikas uzņēmumā, Dzīvnieku liemeņu apstrāde, Gaļas produktu ražošana, Sabiedrības un cilvēka drošība, profesionālā svešvaloda.

*profesionālās izglītības forma, kurā jaunietis praktiskās iemaņas vismaz pusi no mācību laika apgūst reālā darba vidē uzņēmumā, bet teorētiskās zināšanas – profesionālās izglītības iestādē.