Mēbeļu galdnieks pēc pabeigtas vidējās izglītības – KTTT

Mēbeļu galdnieks pēc pabeigtas vidējās izglītības

Darba vidē balstīta apmācība*

Izglītības programma – Koka izstrādājumu izgatavošana

Profesionālā kvalifikācija – mēbeļu galdnieks, 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis

Izglītības dokuments – diploms par profesionālo vidējo izglītību

Mācību ilgums – 1,5gadi

Grants – audzēkņi saņem stipendiju

Mēbeļu galdnieks

  • izgatavo, montē un uzstāda objektā dažāda veida un konstrukciju mēbeles, tai skaitā, masīvas koksnes un koka plātņu mēbeles, karkasa un mīkstās mēbeles,
  •  veic mēbeļu remonta un atjaunošanas darbus.

 Mācību priekšmeti :

  • kokapstrādes tehnoloģija, materiālmācība, mēbeļu konstruēšana un rasēšana, zīmēšana, kompozīcija, koksnes mākslinieciskā apdare, stilu vēsture, elektrotehnika, sabiedrība un cilvēka drošība, koksnes apdare un aizsardzība, datorizētās projektēšanas programmas apguve, programmvadības (CNC) kokapstrādes darbmašīnu operācijas, profesionālā terminoloģija svešvalodā, izstrādājumu kalkulācija, komercdarbības pamati, lietišķā saskarsme,
  • praktiskās mācības : koka izstrādājumu konstrukcijas, CNC programmēšana, kokapstrādes tehnoloģija, materiālmācība, programmēto darbmašīnu (CNC)vadīšana un iestatīšana.

  Kvalifikācijas prakse

*profesionālās izglītības forma, kurā jaunietis praktiskās iemaņas vismaz pusi no mācību laika apgūst reālā darba vidē uzņēmumā, bet teorētiskās zināšanas – profesionālās izglītības iestādē.