2019. gada septembris – KTTT

UNESCO LNK Vasaras skola

No 26. līdz 28. jūnijam tehnikuma skolotāja Anita Bērziņa un metodiķe Līga Muceniece piedalījās UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) Vasaras skolā Jēkabpilī, kuras mērķis bija papildināt zināšanas un prasmes par aktuālajiem kultūras, vides un sabiedrības izaicinājumiem Latvijā un pasaulē. Saturiski Vasaras skola tika organizēta, iedvesmojoties no atslēgas vārdiem, kas raksturo uz mieru vērstu sabiedrību: atbildība, Vairāk […]

Vairāk…

Seminārs “Bioloģiskā daudzveidība visapkārt mums”

maijā skolotāja Ieva Misāne piedalījās seminārā “Bioloģiskā daudzveidība visapkārt mums”, kas norisinājās Dabas un tehnoloģiju parkā “URDA” un bija veltīts bioloģiskās daudzveidības izzināšanai izglītībā. ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķos bioloģiskā daudzveidība cieši saistīta gan ar dabas resursu saglabāšanu, gan ar nabadzības mazināšanu, veselīga un pilnvērtīga uztura nodrošināšanu, ekonomikas labklājības un iekļaujošas sabiedrības veicināšanu u.c. mērķiem. Savukārt Vairāk […]

Vairāk…

Rakstniekam K.Skalbem veltītais konkurss noslēdzies

maijā Mārtiņsalā, Kuldīgā, tika godināti un apbalvoti rakstnieka Kārļa Skalbes 140.jubilejai veltītā literāro darbu un pārspriedumu konkursa dalībnieki un viņu skolotāji. Konkursantus klātienē sveica UNESCO LNK ģenerālsekretāre Baiba Moļņika un Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa, kā arī konkursa žūrijas pārstāvji Lilita Mačtama, Sarmīte Pulste un Dace Ozoliņa. Konkurss noritēja vienā vecuma grupā, tajā varēja Vairāk […]

Vairāk…

Tehnikuma komanda piedalās UNESCO pilsētas spēlē

maijā tehnikuma komanda – 6.grupas audzēkņi Roberta Romāne, Alvis Rītiņš, Emīls Smukkalns, Andrejs Dzenis un Eduards Pētersons- piedalījās UNESCO pilsētas spēle skolu jauniešiem, kas norisinājās Kuldīgas vecpilsētā. Tās tēma šogad bija “Kuldīgas vecpilsēta kā Kurzemes hercogistes pirmā galvaspilsēta un labākā saglabājusies liecība par šo vēstures periodu mūsdienās”. UNESCO pilsētas spēle skolu jauniešiem šogad norisinājās jau Vairāk […]

Vairāk…

Grāmatas “Pro Patria- V” atvēršanas svētki

maijā jaunatnes radošā vārda un koka mākslas simpozija „Sirdsvārdi Latvijai” ietvaros notika grāmatas “Pro Patria- V” (Par Tēvzemi) atvēršanas svētki. Šajā grāmatā apkopoti iepriekšējā konkursa, kas bija veltīts rakstnieka E. Virzas 135. jubilejai, dalībnieku darbi. Grāmatas atvēršanas svētkos piedalījās rakstnieka E.Virzas mazmeita Anna Žīgure un mazmazmeita Diāna Jance, kuras sveica jaunos literātus, uzaicināja konkursa laureātus Vairāk […]

Vairāk…

Tehnikumā notiek simpozijs “Sirdsvārdi Latvijai”

maijā Mārtiņsalā un Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma pagalmā notika jaunatnes radošais vārda un koka mākslas simpozijs „Sirdsvārdi Latvijai”, kurā piedalījās vairāk nekā 120 dalībnieku no 26 izglītības iestādēm. Simpozija dalībniekus sveica UNESCO LNK ģenerālsekretāre Baiba Moļņika un Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa. Simpozija ietvaros notika grāmatas “Pro Patria- V” atvēršanas svētki, rakstnieka K.Skalbes Vairāk […]

Vairāk…

Seminārs par neformālo izglītību

22.martā  ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” koordinatore tehnikumā Zanda Šlegelmilha piedalījās Kurzemes plānošanas reģiona pieaugušo izglītības tīkla seminārā “Neformālās izglītības programmas: sagatavošana, īstenošana, kvalitāte”. Semināra aktualitāti noteica jaunais uzsaukums VIAA administrētajā projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”. Tajā pirmo reizi ir iekļautas mūžizglītības kompetenču programmas, kurās var pieteikties strādājošie neatkarīgi no darbības nozares.  Izglītības Vairāk […]

Vairāk…

Jauno mantotāju skolā izzina pilsētvides aktīvisma iespējas

aprīlī tehnikuma audzēknes Katrīna Spēkaine, Kitija Jērāne, Megija Valkovska un Kintija Liepiņa kopā ar skolotāju Lieni Peniķi piedalījās pilotprojekta “Jauno mantotāju skola” sestajā – noslēdzošajā nodarbība “Kas ir pilsētvides aktīvists un kā par tādu kļūt?”. Nodarbības laikā tās dalībnieki viesojās pie biedrības “FreeRiga”, kas darbojas Lastādijas kvartālā Maskavas forštatē, lai diskutētu par kultūras vērtībām un Vairāk […]

Vairāk…

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Vāciju un Poliju

Augusta sākumā tehnikuma skolotāja Zanda Šlegelmilha un bibliotekāre Edīte Gīme devās latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācijas organizētajā pieredzes apmaiņas braucienā “Pa Gētes un Šillera pēdām” uz Vāciju un Poliju. Brauciena sākumā tika iepazīta Leipciga – pēc iedzīvotāju skaita lielākā pilsēta Saksijā, kurai ir liela nozīme Vācijas zinātnes un kultūras vēsturē, jo kopš 1409. gada Vairāk […]

Vairāk…

Izbraukuma metodiskais seminārs skolotājiem

22.augustā tehnikuma skolotājas I.Baumane un Z.Šlegelmilha piedalījās izbraukuma metodiskajā seminārā Lībiešu krastā un Dundagā latviešu valodas un literatūras skolotājiem. Pašā rīta agrumā tika apmeklēts Lapmežciema muzejs, kurā tās vadītāja pastāstīja gan par dzejnieku I.Ziedoni, gan par latviešu dzīvi zvejnieku ciematos, gan par Siliņupes akmens laikmeta apmetni III-II g.t.pr.Kr. Semināra dalībnieki apmeklēja  arī Ragaciema kapus, kuros Vairāk […]

Vairāk…