Energoefektivitātes paaugstināšanas projekts Nr.4.2.1.2/19/I/008 – KTTT

Energoefektivitātes paaugstināšanas projekts Nr.4.2.1.2/19/I/008

Publicēts 29.04.2021.

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr. 4.2.1.2/19/I/008   īstenošanas progress

Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma dienesta viesnīcas ēkā Pilsētas laukumā 6, Kuldīgā”, projekts Nr. 4.2.1.2/19/I/008, īstenošanai nodrošināts papildus finansējums   specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” projekta ietvaros, kā arī papildus piešķirti līdzekļi būvdarbiem augstas gatavības Izglītības un zinātnes ministrijas resora izglītības attīstības projektiem.

SIA “BM-projekts” turpina izstrādāt būvprojektu “Profesionālās izglītības kompetences centra “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” dienesta viesnīcas ēkas pārbūve”. Būvprojektu pilnībā plānots pabeigt un saskaņot līdz 2021.gada 18.maijam.

Iepirkuma “Profesionālās izglītības kompetences centra “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” dienesta viesnīcas ēkas pārbūves būvprojekta ekspertīze” (id.Nr. VIAA 2020/52 ERAF KTTT) rezultātā ar SIA “Fortum” 2021.gada 21.februārī noslēgts līgums par būvprojekta ekspertīzes veikšanu. SIA “BM-projekts” izstrādātais būvprojekts nodots SIA “Fortum” ekspertīzes veikšanai.

Lai nodrošinātu dienesta viesnīcas ēkas pārbūves būvdarbus, 2021.gada 12.aprīlī  izsludināts iepirkums “Profesionālās izglītības kompetences centra ”Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” dienesta viesnīcas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Pilsētas laukumā 6, Kuldīgā” (id. Nr. VIAA 2021/17 ERAF KTTT).

Publicēts 29.01.2021.

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta  Nr.4.2.1.2/19/I/008   īstenošanas progress

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums turpina risināt jautājumu par projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma dienesta viesnīcas ēkā Pilsētas laukumā 6, Kuldīgā”, projekts Nr. 4.2.1.2/19/I/008, īstenošanai nepieciešamā papildus finansējuma piesaisti.

Kuldīgas novada pašvaldības būvvalde ir  saskaņojusi SIA “BM-projekts” izstrādātā būvprojekta “Profesionālās izglītības kompetences centra “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” dienesta viesnīcas ēkas pārbūve” minimālo sastāvu  un 23.11.2020. ir izsniegta būvatļauja Nr.BIS-BV-4.1-2020-8007.

25.11.2020. tika izsludināts iepirkums “Profesionālās izglītības kompetences centra “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” dienesta viesnīcas ēkas pārbūves būvprojekta ekspertīze” (id.Nr. VIAA 2020/52 ERAF KTTT). Tajā iesniegti astoņi piedāvājumi. Šobrīd iepirkums ir piedāvājumu vērtēšanas un rezultātu apstiprināšanas procesā.

Publicēts 29.10.2020.

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr. Nr.4.2.1.2/19/I/008   īstenošanas progress

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums turpina risināt jautājumu par projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma dienesta viesnīcas ēkā Pilsētas laukumā 6, Kuldīgā”, projekts Nr. 4.2.1.2/19/I/008, īstenošanai nepieciešamā papildus finansējuma piesaisti. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 22.septembra protokola Nr.55 31.§ 2.punktu[1], visiem projektiem 4.2.1.2.pasākuma ietvaros noteikts termiņš 2021.gada 31.jūlijs, kurā jābūt noslēgtam līgumam par būvniecības veikšanu.

Lai nodrošinātu minētā termiņa ievērošanu, 01.10.2020. ar SIA “BM –projekts” noslēgta vienošanās par projektēšanas darbu atsākšanu. Izstrādātais būvprojekta “Profesionālās izglītības kompetences centra “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” dienesta viesnīcas ēkas pārbūve” minimālais sastāvs ir saskaņošanā.

Publicēts 29.07.2020.

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr. Nr.4.2.1.2/19/I/008   īstenošanas progress

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums turpina risināt jautājumu par projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma dienesta viesnīcas ēkā Pilsētas laukumā 6, Kuldīgā”, projekts Nr. 4.2.1.2/19/I/008, īstenošanai nepieciešamā papildus finansējuma piesaisti. 

Projektēšanas darbus plānots atsākt pēc projektam nepieciešamā papildus finansējuma nodrošināšanas.

Publicēts 29.04.2020.

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr. Nr.4.2.1.2/19/I/008   īstenošanas progress

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums turpina īstenot projektu “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma dienesta viesnīcas ēkā Pilsētas laukumā 6, Kuldīgā”, projekts Nr. 4.2.1.2/19/I/008. 

Būvprojekta izstrādātājs SIA „BM-projekts” ir sagatavojis provizorisko tāmi būvprojektā “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma dienesta viesnīcas ēkā Pilsētas laukumā 6, Kuldīgā” paredzētajiem būvdarbiem. Provizoriskajā būvdarbu tāmē norādītās izmaksas ievērojami pārsniedz projekta budžetā plānotās būvdarbu izmaksas, kā rezultātā projektā paredzētajiem būvniecības darbiem nepieciešams piesaistīt papildus finansējumu.

Sakarā ar papildus nepieciešamā finansējuma piesaisti  projekta īstenošanai, ar būvprojekta izstrādātāju SIA “BM-projekts” noslēgta vienošanās par projektēšanas darbu pārtraukšanu. Projektēšanas darbus plānots atsākt pēc projektam nepieciešamā papildus finansējuma nodrošināšanas.

Publicēts 29.01.2020.

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma projekta Nr. Nr.4.2.1.2/19/I/008   īstenošanas progress

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums turpina nodrošināt projektā “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma dienesta viesnīcas ēkā Pilsētas laukumā 6, Kuldīgā”, projekts Nr. 4.2.1.2/19/I/008, paredzēto darbību īstenošanu.

Pamatojoties uz  iepirkuma ”Profesionālās izglītības kompetences centra ”Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums” dienesta viesnīcas ēkas pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana” (Id. Nr. VIAA 2019/39 ERAF KT) rezultātiem, tehnikums ar SIA “BM-projekts” 23.09.2019. noslēdza līgumus par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību.

SIA “BM-projekts” turpina darbu pie būvprojekta izstrādes. Projektēšanas uzdevumā iekļauti ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi, kas paredzēti ēkas energosertifikātā, kā arī minimāli nepieciešamie darbi, lai ēku būtu iespējams nodot ekspluatācijā.

Publicēts 29.10.2019.
Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums uzsāk projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma dienesta viesnīcas ēkā Pilsētas laukumā 6, Kuldīgā”, projekts Nr.4.2.1.2/19/I/008 īstenošanu.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma
tehnikums 2019. gada 25.oktobrī parakstīja vienošanos par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu, paredzot veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus dienesta viesnīcas ēkā.
Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma dienesta viesnīcas ēkā Pilsētas laukumā 6, Kuldīgā” (turpmāk- Projekts) mērķis ir dienesta viesnīcas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, tādējādi nodrošinot ēkas fasāžu siltumtehnisko rādītāju uzlabošanos, ēkas siltuma zudumu samazināšanos caur tās norobežojošām konstrukcijām, ēkas nesošo konstrukciju ilgmūžību un ēkas ekspluatācijas ilgtspēju, turpmāku energoresursu efektīvu izmantošanu, kā arī paaugstināt apkures sistēmas efektivitāti. Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums kopā ar sadarbības partneri –
Valsts izglītības attīstības aģentūru Projektā plāno veikt energoefektivitātes pasākumus:
 Esošo logu un ārdurvju nomaiņa, iebūves perimetra hermetizācija;
 Jumta konstrukcijas papildus siltināšana;
 Ēkas ārsienu papildus siltināšana un logu aiļu siltināšana;
 Esošā siltummezgla modernizācija;
 Pagraba pārseguma griestu siltināšana;
 Cokola daļas siltināšana;
 Esošā apgaismojuma nomaiņa uz energoefektīvu LED tipa
apgaismojumu.
Projekts tiek īstenots Pilsētas laukumā 6, Kuldīgā. Kopējās projekta izmaksas – 453 250,00 eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 85% apmērā – 385 262,50 eiro un valsts budžeta līdzfinansējums 15% apmērā – 67 987,50 eiro.