KTTT

Publicēts 29.10.2019.
Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums uzsāk projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma dienesta viesnīcas ēkā Pilsētas laukumā 6, Kuldīgā”, projekts Nr.4.2.1.2/19/I/008 īstenošanu.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma
tehnikums 2019. gada 25.oktobrī parakstīja vienošanos par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu, paredzot veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus dienesta viesnīcas ēkā.
Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma dienesta viesnīcas ēkā Pilsētas laukumā 6, Kuldīgā” (turpmāk- Projekts) mērķis ir dienesta viesnīcas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, tādējādi nodrošinot ēkas fasāžu siltumtehnisko rādītāju uzlabošanos, ēkas siltuma zudumu samazināšanos caur tās norobežojošām konstrukcijām, ēkas nesošo konstrukciju ilgmūžību un ēkas ekspluatācijas ilgtspēju, turpmāku energoresursu efektīvu izmantošanu, kā arī paaugstināt apkures sistēmas efektivitāti. Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums kopā ar sadarbības partneri –
Valsts izglītības attīstības aģentūru Projektā plāno veikt energoefektivitātes pasākumus:
 Esošo logu un ārdurvju nomaiņa, iebūves perimetra hermetizācija;
 Jumta konstrukcijas papildus siltināšana;
 Ēkas ārsienu papildus siltināšana un logu aiļu siltināšana;
 Esošā siltummezgla modernizācija;
 Pagraba pārseguma griestu siltināšana;
 Cokola daļas siltināšana;
 Esošā apgaismojuma nomaiņa uz energoefektīvu LED tipa
apgaismojumu.
Projekts tiek īstenots Pilsētas laukumā 6, Kuldīgā. Kopējās projekta izmaksas – 453 250,00 eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 85% apmērā – 385 262,50 eiro un valsts budžeta līdzfinansējums 15% apmērā – 67 987,50 eiro.