Izlaidums ESF projektā nodarbinātajiem – KTTT

Izlaidums ESF projektā nodarbinātajiem

9.augustā tehnikumā mācības beidza ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 2. kārtas izglītojamie izglītības programmā “Jaunākās tendences konditorejas izstrādājumu gatavošanā un noformēšanā”. 60 stundu programmu pie skolotājām Solvitas Mednieces un Anitas Bērziņas apguva 3 audzēknes no Aizputes novada un Kuldīgas.

Materiālu sagatavoja ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” koordinatore tehnikumā Zanda Šlegelmilha.