7.grupa aizstāv projekta darbus – KTTT

7.grupa aizstāv projekta darbus

29.martā 7.grupas audzēkņi aizstāvēja projekta darbus par interesantām, ar automehāniku saistītām tēmām. Kā projekta darba vadītājus audzēkņi bija izraudzījušies skolotājus Andri Ābolu un Ivaru Asni.