Akcija “Valodas talka” – KTTT

Akcija “Valodas talka”

4.grupas audzēkņi kopā ar skolotāju Zandu Šlegelmilhu piedalās Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuves (LFK) un UNESCO Latvijas Nacionālā komisijas (LNK) organizētajā akcijā “Valodas talka”, kas veltīta starptautiskajai Dzimtās valodas dienai, kas pēc UNESCO iniciatīvas visā pasaulē katru gadu tiek atzīmēta 21. februārī.

Akcijā ikviens Latvijas iedzīvotājs, īpaši skolēni un jaunieši, aicināti palīdzēt folkloristiem atšifrēt tradicionālās kultūras materiālus – senos rokrakstus un piezīmes, kas pieejamas interneta vietnē talka.garamantas.lv. Aktivitāte pieejama desmit dažādās valodās, un katrs var izvēlēties savām spējām un interesēm atbilstošus materiālus. Darboties iespējams gan mājās, gan skolā, kā arī, izmantojot mobilās ierīces. Pašlaik (uz 17.aprīli) atšifrēti 11705 manuskriptu attēli, no tiem 54 ir pārrakstījuši Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma audzēkņi.

Akcija noritēs līdz 30. aprīlim, tādēļ vēl ir iespējams tajā piedalīties ikvienam interesentam.
Informācija par akciju pieejama arī šeit:
http://unesco.lv/lv/jaunumi/dzimtas-valodas-dienai-veltita-valodas-talka-atklata/