ANO Starptautiskajam tūrisma gadam veltīts UNESCO skolu seminārs Kuldīgā – KTTT

ANO Starptautiskajam tūrisma gadam veltīts UNESCO skolu seminārs Kuldīgā

23. oktobrī  tehnikumā norisinājās seminārs “Tūrisma un viesmīlības pakalpojumu ilgtspējības izaicinājumi”, kas bija veltīts ANO Starptautiskajam tūrisma gadam un sasaucās ar UNESCO nedēļas tēmu “Mantojums lietojumā”, izceļot bagāto Latvijas kulināro mantojumu. Seminārā piedalījās arī UNESCO skolu pārstāvji no Daugavpils, Jaunsilavas, Cēsīm, Alsungas, Sabiles, Rundāles novada, Kuldīgas, Rīgas u.c. Latvijas vietām.  

Par to, ka tūrisms un ceļošana vieno un tuvina dažādus cilvēkus, kā arī veicina pasaules kultūras un dabas mantojuma iepazīšanu un novērtēšanu, viennozīmīgi pārliecinājāmies semināra gaitā- gan iedvesmojoties no ekspertu stāstījumiem un rosīgu uzņēmēju pieredzes stāstiem no visas Latvijas, gan apmeklējot Apriķu baznīcu un muižu un atklājot tur rūpīgi glabātās kultūrvēstures bagātības. Paralēli semināram notika arī konsultatīvās padomes “Izglītība visiem” sanāksme, kuras ietvaros izglītības politikas veidotāji un īstenotāji diskutēja par profesionālās izglītības attīstības tendencēm Latvijā.

Materiālu sagatavoja UNESCO LNK Izglītības sektora vadītāja Ilze Dalbiņa. Paldies Kuldīgas Tehnikums kolektīvam, īpaši direktorei Dacei Cinei un UNESCO skolas koordinatorei Zandai Šlegelmilhai, par uzņemšanu un ieguldīto darbu. Mēs jutāmies silti gaidīti!