Audzēkņu vecāku sapulces – KTTT

Audzēkņu vecāku sapulces

21.oktobrī tehnikumā notika audzēkņu vecāku sapulces. Vecākus uzrunāja un par jaunumiem tehnikuma dzīvē informēja direktore Dace Cine un direktores vietnieki Gunita Urbāne, Inese Kļaviņa, Astrīda Zeile un projektu vadītāja Lāse Juska.