Dzejas dienās – KTTT

Dzejas dienās

11.septembrī 13. un 15.a grupas audzēkņi kopā ar skolotājām Gitu Arājumu un Zandu Šlegelmilhu apmeklēja Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra (Kuldīgas BJC) organizēto Dzejas dienu pasākumu. Pasākuma ietvaros jaunieši noskatījās divas dzejas izrādes- P.Pētersona “Acis. Zvaigznes. Acis” un Ā. Elksnes “Zelta spārni”-, iepazinās ar Kuldīgas BJC pulciņu un aktivitāšu piedāvājumu, kā arī apmeklēja Jauniešu māju. 

Materiālu sagatavoja skolotāja Z.Šlegelmilha.