Grāmatas “Pro Patria- III” atvēršanas svētki – KTTT

Grāmatas “Pro Patria- III” atvēršanas svētki

Pasākums organizēts ar Valsts kuultūrkapitāla fonda atbalstu.

 

 

 

 Grāmatas “Pro Patria III” (Par Tēvzemi) atvēršanas svētki ir viena no Jaunatnes radošā vārda un koka mākslas simpozija „Mani sirdsvārdi Latvijai” aktivitātēm un Latvijas valsts simtgades svinību norisēm. Visā valstī tās notiks no šī gada līdz 2021. gadam, un to galvenais vēstījums ir „Es esmu Latvija”, akcentējot, ka mūsu valsts galvenā vērtība ir cilvēki, kuri ar savu ikdienas darbu veido tās tagadni un kopā ar jauno paaudzi liek pamatus rītdienai.

 
12. maijā  Likteņdārzā, Koknesē, vārda un koka mākslas radošās sinerģijas nometnes „ES ESMU LATVIJA” ietvaros notika grāmatas “Pro Patria III” (Par Tēvzemi) atvēršanas svētki. Šajā grāmatā apkopoti iepriekšējā konkursa, kas bija veltīts jaunlatvieša Krišjāņa Valdemāra 190.jubilejai, dalībnieku darbi.

Ierosme izdot konkursa darbus grāmatā pieder Rīgas Tehniskās universitātes asociētajai profesorei Alīdai Zigmundei, kas grāmatas atvēršanas svētkos uzrunāja jaunos autorus un vēlēja viņiem saglabāt dzimtenes mīlestību un radošo dzirksti. Grāmatu, skanot jaunlatviešu himnai „Nevis slinkojot un pūstot”, atvēra mecenāte A.Zigmunde un skolotāja Zanda Šlegelmilha. Visus pasākuma dalībniekus sveica arī skolotāji – konsultanti Gunta Marihina, Māra Janeviča un Ilga Kroiča. Par muzikālo noskaņu atvēršanas svētkos rūpējās Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošās vidusskolas vokāli instrumentālais ansamblis.

Grāmatas izdotas sadarbībā ar Liepājas Universitātes izdevniecības “LiepA” vadītāju Ingu Ronči un tiks dāvinātas visiem konkursa dalībniekiem un viņu skolotājiem. Grāmata veidota kā mācību līdzeklis un izdota 250 eksemplāros par Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma līdzekļiem.

Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošās vidusskolas vokāli instrumentālā ansambļa priekšnesumus skatīties šeit: https://www.youtube.com/watch?v=J8mh3ZxVcwQ

Materiālu sagatavoja skolotāja Zanda Šlegelmilha.