Informācijas diena tehnikumā – KTTT

Informācijas diena tehnikumā

7.novembrī mūsu tehnikumā notika Informācijas diena Kuldīgas pilsētas un novada skolu 9.klašu jauniešiem. Pie mums viesojās ap 120 jaunieši no 9 skolām.