Konsultatīvās padomes sanāksme tehnikumā – KTTT

Konsultatīvās padomes sanāksme tehnikumā

23.oktobrī tehnikumā notika Konsultatīvās padomes “Izglītība visiem” sanāksme, kuras tēma bija “Profesionālās izglītības iestāžu un uzņēmēju sadarbība ilgtspējīgai valsts ekonomikas/ kultūrvides attīstībai”. Sanāksmi un diskusiju vadīja UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretare Baiba Moļņika. Tehnikuma direktore Dace Cine sanāksmē runāja par Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma vietu Kurzemes kultūrtelpā un veiksmīgo sadarbību ar vietējo kopienu. Tikšanās dalībnieki iepazina kultūrvēsturisko Latvijas pērli – Apriķu baznīcu un Apriķu muižu ar Rūķu muzeju.

Materiālu sagatavoja UNESCO ASP koordinatore tehnikumā Zanda Šlegelmilha.