Kvalifikācijas eksāmens restaurācijas programmai – KTTT

Kvalifikācijas eksāmens restaurācijas programmai

7.martā – Restaurācijas programmas studentiem notika kvalifikācijas eksāmens.   Diplomdarba – tehnikuma centrālās ēkas – kultūras pieminekļa iekšējo durvju vienas vērtnes  restaurācijas prezentācija valsts eksāmena komisijai.