Liepājas Universitātes mācībspēku lekcijas – KTTT

Liepājas Universitātes mācībspēku lekcijas

6.februārī Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā studiju vides attīstībai strādāja četri vieslektori no Liepājas Universitātes (LiepU). Sadarbība ar LiepU aizsākās pirms 2 gadiem, kad tehnikums pimoreiz izmantoja LiepU piedāvāto iespēju – piedalīties universitātes mācībspēku bezmasksas lekcijās, semināros, nodarbībās skolēniem.

Ekonomikas doktore Veronika Bikse novadīja audzēkņiem lekciju “Vai visiem vajadzētu kļūt par uzņēmējiem?”, rosinot audzēkņus aizdomāties un atbildēt uz dažādiem jautājumiem par Latvijas ekonomiku.

Sociālo zinātņu doktore komunikācijas zinātnē Inga Pūre novadīja interesantu nodarbību „Netiķete jeb interneta etiķete”, kurā pievērsa jauniešu uzmanību lietišķa e-pasta vēstuļu noformējuma niansēm.

Visaktīvākās diskusijas audzēkņu vidū raisījās pēc filoloģijas doktores Sandras Veinbergas lekcijas “PR, mediji un reklāma”, kurā lektore audzēkņiem skaidroja reklāmas, publisko attiecību un mediju konfliktu, minot piemērus no savas dzīves. Jauniešiem īpaši patika, ka S.Veinberga pievērsa viņu uzmanību dažādām politiskajām norisēm pasaulē un Latvijā, mudinot būt politiski aktīviem.

Bioloģijas doktors Roberts Jūrmalietis novadīja audzēkņiem lekciju „Ekotehnoloģija ilgtspējīgai attīstībai”. Audzēkņi īpaši novērtēja to, ka lekcijā tika izmantoti piemēri no ikdienas dzīves un bija ļoti laba prezentācija.

Materiālu sagatavoja skolotāja Zanda Šlegelmilha.