LVLSA metodiskais seminārs – KTTT

LVLSA metodiskais seminārs

7 .aprīlī tehnikuma skolotāja Zanda Šlegelmilha piedalījās Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācijas pavasara metodiskajā seminārā ”Jaunā mācību satura izveides projekts latviešu valodā un literatūrā: satura aprises, jautājumi un iespējamie risinājumi”, kas notika Āgenskalna Valsts ģimnāzijā.

Semināra saturu veidoja ziņojumi un sarunas par šā brīža situāciju pamatskolas latviešu valodas standarta projekta pilnveidē, par ko ar semināra dalībniekiem domās dalījās Rēzeknes Tehnoloģiju augstskolas profesore, projekta eksperte Sanita Lazdiņa, kā arī projekta eksperte vidusskolas mācību materiālu izveidē, Rīgas Franču liceja skolotāja Iveta Vīduša, informējot par vidusskolas latviešu valodas augstākā līmeņa izveides principiem, tas ir, darbu ar literāru tekstu, domāšanas dziļumu, starpdisciplinaritāti un funkcionālu radošumu valodas līdzekļu izvēlē. Par literatūras pamatskolas standarta projektu un mācību materiālu izveidi domās dalījās literatūras materiālu izstrādes grupas eksperte, Rīgas Franču liceja skolotāja Signe Ābola, kura savukārt informēja, ka sabiedriskajā apspriešanā par literatūras mācīšanu bijis maz ieteikumu, ka nav skaidrs, kā skolas izvēlēsies mākslas jomas mācību priekšmetus un vai literatūra starp mūziku, vizuālo mākslu un drāmu nezaudēs savu būtisko fumkciju izglītībā – veidot domājošu lasītāju, kā arī norādīja, ka literārie teksti pamatskolas literatūras programmā saistīti ar tēmām ” Draugs”, “ Daba”, “ Mājas”, “ Tradīcijas”, ‘ Pasaule”, “ Laiks”,“ Vēsture”. Tāpat S . Ābola informēja, ko nozīmē projekta jēdziens “SOLO taksonomija”- no apgūtā jēdziena nosaukšanas līdz tā raksturošanai, analīzei un radīšanai. Aktuāls ir jautājums, vai pamatskolā un visusskolā nosakāms izlasāmās literatūras kanons.
Latviešu valodas un literatūras skolotāji sirsnīgi pateicas Latvijas Rakstnieku savienībai par dāvinātajiem “ konTEKSTA” eksemplāriem skolām. Tie aizceļojuši pa visu Latviju un lieti noderēs literatūras, jo sevišķi jaunākās literatūras, izpratnes veicināšanai.

Materiālu sagatavoja Anita Vanaga, Āgenskalna Valsts ģimnāzijas skolotāja, LVLSA priekšēdētāja.