Satiec savu meistaru tehnikumā! – KTTT

Satiec savu meistaru tehnikumā!

11. oktobrī tehnikumā UNESCO nedēļas ietvaros notika karjeras izglītības pasākums „Satiec savu meistaru!” bērnudārza „Ābelīte” audzēkņiem.

Mazie bērnudārznieki kopā ar tehnikuma audzēkņiem un skolotājiem aktīvi darbojās 2 meistardarbnīcās:
“Elektrības pasaulē” skolotāja Jāņa Andersona vadībā;
“Ievēro drošības noteikumus!” skolotāja Ivara Asņa vadībā;
“Skaistie nadziņi” skolotājas Evas Sorokinas vadībā.

Pasākuma dalībnieki iepazinās arī ar tehnikuma darbību un tehnikumā apgūstamajām profesijām.

Paldies skolotājiem Evai Sorokinai, Ivaram Asnim un Jānim Andersonam par ieguldīto darbu, kā arī tehnikuma audzēkņiem, kuri darbojās meistardarbnīcās!
#unesconedela2017

Materiālu sagatavoja skolotāja Zanda Šlegelmilha.