Satiec savu meistaru tehnikumā – KTTT

Satiec savu meistaru tehnikumā

Šogad pirmo reizi Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums iesaistījās projektā “Satiec savu meistaru! 2017”. 1.aprīlī no plkst. 10.00-14.00 tehnikumā visiem interesentiem bija iespēja apmeklēt 11 atvērtās meistarbarbnīcas ēdienu gatavošanā, kokapstrādē, metālapstrādē, rokdarbos u.c., kurās tehnikuma skolotāju, meistaru vadībā būs iespēja gūt jaunas zināšanas par latviešu nemateriālo kultūras mantojumu un līdzdarboties dažādu prasmju apguvē un pilnveidē. Meistardarbnīcu ukraiņu leļļu darināšanā piedāvāja brīvprātīgā jaunatnes darbiniece Katrīna Jacenko
no Ukrainas.

Pasākuma ietvaros darbojās šādas meistardarbnīcas:
• Sklanduraušu un vīraraušu virpulī (vadītāja Dace Šimkevica),
• Senais pavarda mantojums (vadītājas Anita Bērziņa un Ausma Gontare),
• Senā garša. Putraimu asinsdesa (vadītājas Ilze Braslauska un Ausma Štāle),
• Karvings latviešu virtuvē agrāk un mūsdienās (vadītāja Ieva Misāne),
• Intarsija un kokgriešana (vadītājs Jānis Feldbergs),
• Kokdarbi lieliem un maziem (vadītājs Mārtiņš Mednieks),
• Skrubji kosmētikā (vadītāja Laura Zeidaka),
• Dekupāža (vadītāja Lāse Juska),
• No rokdarbu pūra lādes. Izšūšana un tamborēšana (vadītājas Zanda Šlegelmilha un Aija Rutule),
• Latvisko zīmju un krāsu pasaulē (vadītāja Elita Asne),
• Ieskats metālapstrādē (vadītājs Andris Ābols),
• Ukraiņu leļļu darināšana (vadītāja Katrīna Jacenko).

Meistardarbnīcas apmeklēja vairāk nekā 80 apmeklētāju, katrs no viņiem paviesojās un darbojās vismaz trīs meistardarbnīcās, atzīstot, ka ar četrām stundām bijis par maz, lai apmeklētu un darbotos visās darbnīcās. 
Paldies visiesm meistariem, audzēkņiem un dalībniekiem par aktīvo līdzdarbošanos!

Informācija par projektu šeit:
http://www.satiecsavumeistaru.lv/jaunumi/satiec-savu-meistaru-2017-norises/

Materiālu sagatavoja Zanda Šlegelmilha. Foto: Iveta Roga, Zanda Šlegelmilha.